Liten skredfare gir falsk trygghet

De fleste skredulykker skjer når solen skinner.

Glad skiløper

UBEKYMRET: Fint vær og liten skredfare.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Den internationale måleskalaen for skredfare er ikke det eneste du kan følge når du skal på tur i fjellet. Det er når skredfaren er liten de fleste dødsulykker har skjedd i Norge.

Se hele skredfareskalaen nederst i saken!

Lite ulykker ved stor skredfare

Ved stor skredfare er det for dårlig vær til at folk flest går ut på lange skiturer. Når været bedres går faregraden ned, og ved tilsynelatende finere forhold tar folk flere sjanser, ifølge Informasjonssjef ved NGI (Norges Geotekniske Institutt), Kjell Hauge.

– Det er risikabelt å gå inn i områder som er bratte. Som oftest er skred startet av folk som har gått inn i områder de ikke skulle vært i, sier han.

Over 90% av skredulykker skjer i bratt terreng over 30 grader. Det finnes utstyr og metoder for å fastslå helning, men ifølge Hauge vil man lett merke at man er i slikt bratt terreng.

Vanskelig å varsle

Kjell Hauge

Kjell Hauge, Informasjonssjef for NGI, mener folk må unngå å ferdes i bratt terreng.

Foto: NGI

Selv om det ikke er meldt skredfare på fjelltoppen i området man ønsker å gå i, er det ikke fritt frem i terrenget. Ifølge Hauge, varsles ikke alle farer for snøskred.

– Det er vanskelig å vurdere snøskredfare fordi det er store lokale forskjeller på forholdene.

Han forteller at det ikke finnes varslingstjenester som gjelder for hele landet. NGI har daglig snøskredvarsling i vintersesongen for RV. 15 over Strynefjell (for Statens vegvesen), Finse-Upsete (for Jernbaneverket) og Venjedalen (Anleggsområde for Statkraft).

– Andre steder må man høre etter på nærradioen og følge med på den lokale værmeldingen, sier Kjell Hauge.

Dette er faresignalene

Skal du gå ski i vinterferien bør du være klar over skredfaresignalene.

Ser du at det er gått små skred i området du er i, eller kjenner at det «drønner» i snøen når du går, må du være på vakt.

– Det er viktig å skaffe seg kunnskap om tegn på skredfare, slik at man ikke gjør feil som kan være farlig for seg selv eller andre, sier Hauge.

Det er som oftest de som liker bratt friluftsliv som er utsatt for skred. Det er derfor spesielt viktig for denne gruppen å lære seg skredvettregler og lese mer om snøskred på snoskred.no .

Skredfareskalaen

Faregrad

Stabilitet av snødekket

Sannsynlighet for snøskred

Fare for veier og bebyggelse

Forholdsregler ved ferdsel i terrenget

  1
Liten

Snødekket har generelt sterke bindinger og er stabilt.

Skredutløsning er generelt kun mulig ved store tilleggsbelastninger i noen få ekstreme heng*. Kun små naturlig utløste skred er mulig.

Ingen fare.

Generelt trygge forhold.

  2  Moderat

Snødekket har moderate bindinger i noen brattheng*, for øvrig har det sterke bindinger.

Skredutløsning er mulig, spesielt ved store tilleggsbelastninger** i brattheng*. Store naturlig utløste skred forventes ikke.

Liten fare fra naturlige skred.

Stort sett gunstige forhold. Gjennomtenkt rutevalg, spesielt i utsatte brattheng*.

  3
Markert

Markert Snødekket har moderat til svake bindinger i mange brattheng*.

Skredutløsning er mulig, også ved liten tilleggsbelastning** i brattheng*. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

Noen utsatte steder er i fare. Enkelte forebyggende tiltak anbefales på disse stedene.

Delvis ugunstige forhold. Erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Brattheng* som er spesielt utsatt bør unngås hvis mulig.

  4
Stor

Snødekket har svake bindinger i de fleste brattheng*.

Skredutløsning er sannsynlig også ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng*. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred.

Mange utsatte steder er i fare. Forebyggende tiltak anbefales på disse stedene.

Ugunstige forhold. Omfattende erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Ferdsel begrenses til moderat bratt terreng*, utløpsområder bør unngås.

  5
Meget stor

Snødekket har generelt svake bindinger og er svært ustabilt.

Mange store naturlig utløste skred forventes, også i moderat bratt terreng*.

Akutt fare. Omfattende sikkerhetstiltak.

Svært ugunstige forhold. Unngå alt skredutsatt terreng.