Lag dine eigne tenester med innhald frå yr.no

Svært mykje av innhaldet på yr.no er til fri bruk dersom du vil lage dine eigne tenester basert på innhaldet vårt. Denne sida inneheld viktig informasjon som du MÅ lese dersom du vil bruke innhaldet vårt!

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

yr.no har frigjeve svært mykje data fordi vi ynskjer å spreie høgkvalitets ver- og klimainformasjon. Kvifor gjev vi vekk data gratis?

Du kan bruke fylgjande innhald frå yr.no:

VIKTIG: Retningsliner for bruk av fritt innhald frå yr.no

Du kan berre bruke innhald som er omtalt i lista lengre oppe på denne sida.

Hugs at reglane kan endre seg – utan at vi treng varsle deg på førehand – så pass på å sjekke denne sida ofte! Som regel vil vi sende ut varsel på nyheitsbrevlista for utviklarar, meld deg på i boksen til høgre.

Krav til kreditering

Alt innhald som du hentar frå oss skal merkast på fylgjande måte:

 • «Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK» (nynorsk).
 • «Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK» (bokmål).
 • «Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK» (engelsk).

Merkinga skal vere i same skriftstorleik som resten av teksten din, og skal vere godt synleg for publikum. Merkinga skal stå i tilknyting til varselet.

Teksten skal vere ei lenke til den aktuelle sida varselet er henta frå, f.eks. http://www.yr.no/stad/Noreg/Rogaland/Stavanger/Stavanger/. Dersom du hentar fleire varsel og samlar dei på same side, skal alle stadnamn vere klikkbare til yr.no. I XML-filene står det spesifisert kva tekst du skal bruke og kva side du skal lenke til.

I XML-fila spesifiserer vi URL-ane til time-for-time-varselet, helge-varselet, langtidsvarsel o.s.v. Vi set stor pris på lenker til desse sidene!

Dersom du har for lite plass tilgjengeleg, kan du forkorte merkinga slik:

 • «Varsel frå yr.no» (nynorsk)
 • «Varsel fra yr.no» (bokmål)
 • «Forecast from yr.no» (engelsk)

Dersom tenesta ikkje inneheld lenker (for eksempel dersom du vil vise vêrvarsel i ei avis, på ein TV-skjerm eller liknande), må du bruke den lange krediteringa.

Andre krav

 • Du kan ikkje endre det meteorologifaglege innhaldet (du kan f.eks. ikkje plusse på eit par gradar for å få varselet til å sjå betre ut).
 • Du har ikkje lov til å bruke innhaldet vårt på nettsider med pornografisk eller rasistisk innhald, eller på nettsider som bryt norsk lov.
 • Du har ikkje lov til å lage tenester/nettsider som framstår som om dei er laga av yr.no, NRK eller Meteorologisk institutt. Du kan med andre ord ikkje bruke «yr» som ein del av namnet på tenesta.
 • Dersom du tek i bruk data frå yr.no på høgtrafikk-nettstader (eller på andre måtar som gjer at servarane våre blir overbelasta), må du betale handteringskostnader til servardrift o.l. Ta kontakt dersom du planlegg å bruke datagrunnlaget vårt på sider som har svært stor trafikk.
 • Du kan ikkje laste ned varsel for eit stort tal stader samtidig (det er m.a.o. ikkje lov til å hente 1000 XML-ar samtidig). Det er best om du hentar data i det du treng det, og ikkje hentar ned data på faste tidspunkt gjennom døgnet.
 • Du må mellomlagre («cache») alle data i 10 minutt.

Du har lov til å...

Svar på vanlege spørsmål:

 • Du har lov til å vidaredistribuere innhaldet dersom du krediterer oss.
 • Du har lov til å bruke innhaldet vårt saman med vanleg reklame på ei nettside.
 • Du har lov til å bruke data frå yr.no i kommersiell samanheng, så lenge du fylgjer alle retningslinene.