Kraftig tyfon treffer Kina på onsdag

Uvêret er venta å forårsake store øydeleggingar.

Tyfonen Maria nærmar seg Kina

MOT FASTLANDET: Tyfonen går på land om rundt 12 timar, seier statsmeteorolog Wahl.

Foto: Meteorologisk Institutt

I det søraustlege Kina førebur dei seg på eit kraftig uvêr. Tyfonen Maria er på full veg mot kysten.

– Det er ein relativt kraftig tyfon, seier statsmeteorolog Bente Wahl.

Uvêret er venta å forårsake store øydeleggingar.

Og tyfonen har kurs mot den søraustlege kysten av Kina. Den mest folkerike delen av landet.

Taiwan stenger skular

Før tyfonen når fastlandet i morgontimane onsdag, lokal tid, vil øyane utanfor kysten kjenne på stormen.

Taiwan har vore råka av øydeleggjande vêr tidlegare. Særleg sterke krefter var i sving i 2009 då 700 personar miste livet til tyfonen Morakot, og i 2016 då tyfonen Meranti herja. Også Maria kan setje spor.

– Det er åtvara mot kraftige vindkast, og nordlege Taiwan ventar mellom 125 og 250 mm regn. Lokalt kan det kome endå større mengder i høgare terreng, seier statsmeteorologen.

Det er særleg nedbøren som kan by på problem.

Det er mykje regn på så kort tid. Det kan verte både flaum og jordskred.

Nyheitsbyrået Reuters melder at regjeringa i Taiwan har bestemt at skular og forretningar skal stenge, og at fly vert kansellerte i påvente av tyfonen.

Filippinene etter Haiyans herjinger

SMADRA: Slik såg det ut på Filippinane etter tyfonen Haiyan.

Foto: Elin Pettersen

Øydeleggande nedbør

Tyfonen Maria har hatt styrke til kategori fire på Saffir-Simpson-orkanskala, men mister energi når den først treffer land.

– Dei anslår at når den går på land på kysten i det søraustlege Kina så er det ein kategori ein tyfon, med 119–153 kilometer i timen, seier Wahl.

Den er likevel langt frå ufarleg. Det er tilsvarande ein orkan på Beauforts vindskala som vert nytta i Noreg. Då ventar vi «uvanleg store øydeleggingar».

Så endå vinden mister litt kraft i kasta, kan den framleis valde mykje skade.

– Orkanen minkar i styrke når den treffer fastlandet, men det er ikkje vinden som er eit problem når den er komen innover land. Det vil framleis blåse mykje, men det er nedbøren som er verst.

Bente Wahl

MYKJE REGN: Det er venta veldig mykje nedbør. Til samanlikning har vi hatt 1,9 mm i Oslo så langt i heile juli, seier statsmeteorolog Wahl.

Foto: MAGNE VELLE

– Desse områda er vande til nedbør, men dei toler ikkje 100–200 mm på kort tid. Då vert det flaum, uansett korleis du vrir og vender på det, seier statsmeteorologen.

Orkansesong

På desse kantar er det ikkje første gong eit uvêr viser krefter. I det varme klimaet i Stillehavet er det gunstige forhold for tropiske stormar å vekse fram.

– Sesongen for desse tyfonane er i gang, stadfester statsmeteorolog Bente Wahl.

Uvêret som råka Japan, og som til no har kosta over 100 menneskeliv, skuldast også ein tyfon.

– Det var restane av ein orkan. Nedbørsfeltet vart liggande så lenge på same stad, seier statsmeteorolog Wahl.

Det var regnet som ikkje ville rikke på seg, men berre held fram å ause ned som skapte størst problem.