Normal

Kan man høre et uvær komme?

Kan kraftig sus fra havet bety at uvær er på vei? Meteorologen svarer.

Kråka fyr, Vevang

FLO: Når floen er høy slår bølgene inn over tang- og tarebeltet og treffer bart fjell. Kanskje gir det også andre lyder fra bølgene?

Foto: Steinar Vikås

Trond Sødal har sendt oss et interessant spørsmål. Han lurer på kraftig vind fra vindstille hav betyr at uvær er på vei:

«Jeg bor på Skåtøy utenfor Kragerø, på en kolle 35 moh med fritt utsyn over Kattegat i retning sør - sørøst. Rett som det er inntreffer et fenomen som jeg ikke forstår: Kraftig sus fra nesten vindstille hav. Det skjedde sist nå på søndag 29. januar. Da var det nokså disig, noe som leder lyden bedre hvis jeg husker rett fra fysikktimene. Men det er ikke alltid disig når dette skjer. «Gamle folk» her sier at denne havsusen, som kan være ganske sterk lyd, er et tegn på at uvær bygger seg opp eller er på vei. Men det stemmer ikke alltid, det har jeg fulgt med på. Har dere en forklaring?»

Bølger som treffer bart fjell

Hei og takk for e-post! Jeg har selv merket at når det er høy flo høres lyden av småbølger som slår mot land mye sterkere. Det samme gjelder kanskje for større bølger og dønninger. En mulig forklaring kan være at når floen er høy slår bølgene inn over tang- og tarebeltet. Bølgeslagene mot bart fjell gir sterkere lyd. Susingen eller larmen du hører er summen av lydene sjøen lager over et stort område.

Høy flo får vi når det er lavt lufttrykk, og samtidig er omkring nymåne eller fullmåne. I ditt område er riktignok ikke variasjonen i tidevann som skyldes månens innvirkning så stor, her har vinden og lufttrykket mer å si, men likevel, 29. januar var dagen etter fullmåne.

Disig vær kan også være en nøkkelen til mysteriet

Du nevner også disig vær. Dette er typisk for mildt, fuktig varmsektorvær, det vil si i området mellom en varmfront og kaldfront. På denne tiden av året er havet kaldt, og luften vil kjøles ned nær havoverflaten. Det betyr at luften er stabil og temperaturen øker med høyden.

Under slike forhold høres lyd bedre over lange avstander, siden den blir “fanget” i laget nærmest bakken. Dette er fordi lyden avbøyes nedover mot overflaten når luften er stabil. Dette kan også være en grunn til at du hører lyden fra havet bedre i disig vær.