Inversjon gir trøbbel for yr.no

Har du opplevd at yr.no har bommet på temperaturen i det siste? Årsaken heter «inversjon».

Kaldt

Mens yr.no har varslet -2 grader, har noen opplevd at det i virkeligheten ble hele 15 grader kaldere.

Foto: Bildehagen

- Dette problemet skal vi gjøre noe med, lover utviklerne bak yr.no.

Kaldt nede - varmt oppe

I perioden rundt nyttår har det vært kaldt vær, med tildels svært lave temperaturer i dalbunner og andre skjermede steder på Østlandet. I høyereliggende strøk er det også kaldt, men likevel mildere enn nede i dalbunnen.

Dette mønsteret i temperaturfordelingen får vi i slike situasjoner som vi har hatt de siste ukene, kalt «inversjonsforhold».

«Inversjon» vil si at temperaturen øker med høyden. Slike forhold er ganske vanlige i vinterhalvåret. De blir mest markert når det er lite skyer og lite eller ingen vind nær bakken. Når det i tillegg er snødekt mark blir det ekstra kaldt nær bakken på de kaldeste stedene.

Vanskelig å varsle vær i «groper»

Varslene på yr.no baseres på varsler fra værvarslingsmodellene. Inversjoner er kanskje den største utfordringen disse modellene har. Modellene beskriver noe av den fysikken som nettopp skaper inversjonen, men den kommer ofte til kort under slike forhold.

Modellene beregner været i et nett med avstand på 8 km mellom punktene. Dermed «jevnes» temperaturforskjellene ut inne i rutenettet, og kan føre til at temperaturvarslene blir gale. Den kaldeste lufta i groper og skar i terrenget og de laveste temperaturene over isdekte innsjøer beskrives ikke.

HIRLAM-dekkingskart Sør-Noreg

Det kan skjule seg mange kuldegroper i terrenget, mellom punktene som yr.no varsler været for.

Foto: Illustrasjon: Erik Bolstad

Varselet skal forbedres

På sikt er løsningen å redusere avstanden mellom beregningspunktene i modellen. Et finere rutenett vil i langt mindre grad «glatte ut» ujevnhetene i terrenget. Dette vil gi en værvarslingsmodell med mer realistisk temperaturfordeling, men krever større regnekraft enn vi har tilgang på i dag.

I mellomtiden tester forskerne på Meteorologisk institutt en metode for å korrigere temperaturvarslene på yr.no.

– Det er ikke bra at vi ikke har løst denne utfordringen med å varsle temperatur under inversjonsforhold, sier IT-direktør Roar Skålin ved Meteorologisk institutt.

– Våre forskere jobber for å komme fram til en tilfredsstillende løsning, som vil gi en mer korrekt temperatur både i lavereliggende og høyereliggende strøk, på yr.no. Målet er å ha løst problemet så snart som mulig.

Vil du vite mer? Les om inversjon på met.no