Innfører fargekoder for ekstremvær

Meteorologisk institutt adopterer internasjonal standard for varsling av ekstreme værsituasjoner. – Enklere for publikum å forstå, tror nestleder Tor Helge Skaslien.

Tor Helge Skaslien
Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen / Met.no/Yr.no

I løpet av 2018 blir det trolig helt slutt på at meteorologene snakker om Fase A, B, C og D når de melder ekstremvær.

– Det er veldig upresist språk og begreper som ikke fungerer godt nok. De er laget for beredskapsmyndigheter, ikke for allmennheten. Derfor ønsker vi å gå over til farger, sier Skaslien, som presenterte nyheten på det årlige klimastatus-møtet på Meteorologisk institutt i Oslo fredag formiddag.

På plass før sommeren

De nye varslene blir i samme fargekoder som NVE lenge har operert med: Gul, oransje og rød.

– Rødt er ekstremnivå, forteller Skaslien.

– Fargene vil bli bestemt ut fra kombinasjonen av alvorligheten og sannsynlighet for at det skal inntreffe. Det innebærer at et ekstremvær kan være gult uken før, så oransje, og deretter rødt dagen før når man er ganske sikker.

Meteorologisk institutt har foreløpig ikke satt noen dato for når overgangen til fargekoding vil skje. Årsaken er at systemet ennå ikke er helt ferdig utredet. Men ifølge Skaslien skal det være på plass før sommerferien.

Ny farevarsling ved ekstremvær
Foto: Meteorologisk Institutt

Internasjonal tilpasning

En vesentlig grunn til overgangen er en tilpasning til hvordan andre land melder ekstremvær.

Det europeiske samarbeidsnettstedet Meteoalarm.eu har i lang tid benyttet seg av slike fargekoder.

– Fargebruk er et mer internasjonalt konsept, som allerede er i bruk i mange værtjenester. Det vil også gjøre det enklere for andre, f.eks. Google, å hente inn varslingsdata fra oss, sier nestlederen.

Harald Rasmussen

SPENT: Avdelingsleder Harald Rasmussen i DSB er svært positiv til fargekodene.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

DSB: – Lettere å oppfatte

Nyheten om omleggingen blir mottatt med entusiasme hos Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).

– Uten at vi har fakta som underbygger dette, vil vi tro at farger er lettere å oppfatte. Det er en fordel at alle omtaler farer på samme måte, sier avdelingsleder Harald Rasmussen i Enhet for Beredskap og krisehåndtering i DSB.