Ikke akkurat vinterlig

Januar måned blir stadig mer snøfattig.

Grantre

Målestasjonene til Meteorologisk institutt over hele landet viser at det er en klart fallende tendens i antall dager med snødekke og hvit vinter i de store byene.

Tromsø holder stand

Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, har sett nærmere på værdata for de siste tiårene.

– I løpet av de siste ti-årene er det i alle fall blitt litt færre januardager med snø i de store norske byene. Bare Tromsø viser stabile snøtall for januar fra 1960-tallet og fram til i dag.

Meteorologisk institutt har målestasjoner i hele landet. De fleste av disse registrerer snø og snødekke. Hygen har sett på data fra målestasjoner som er knyttet til store befolkningssentra i Norge, som dekker ti-årene fra 1960 og fram til i dag.

Han finner en klart fallende tendens i antall dager med snødekke og hvit vinter.

Snødager i januar

Grafene viser gjennomsnittlig antall dager med minst 1 cm snø på de ulike målestasjonene i januar måned.

Slik har det forandret seg

Generelt viser grafen en synkende tendens for alle de store byene (Kjevik gjelder som målested for Kristiansand). Unntakene er Bergen og Tromsø.

Grafen viser også at 1980-tallet var en litt mer snørik periode enn årtiet før og etter.

Her er klimaforskerens kommentarer til de enkelte byene:

Oslo - mørkerød søyle: Oslo-Blindern hadde i gjennomsnitt 28 dager med snødekke på 1960-tallet. På 2000-tallet (2001 – 2008) finner en 21 dager med snødekke. Grafen synker litt for hver ti-år.

Kjevik - oransj søyle: På Kjevik utenfor Kristiansand i Vest-Agder var det i gjennomsnitt nesten 24 snødager i januar, på 1960-tallet. Antall snødager har sunket jevnt ti-år for ti-år. Fra 1990-tallet til 2000-tallet har det nærmest skjedd et dramatisk fall. Hittil i dette årtiet har det bare vært 4,6 snødager i januar.

Bergen - mørk blå søyle: Bergen i Hordaland skiller seg litt ut fra de andre stasjonene, med en klar økning på 1980 tallet. Dette skyldes trolig bytte fra målestasjonen på Frederiksberg til målestasjonen på Florida. Men uansett økte antall januardager med snø fra 1960-tallet til 1980-tallet i Bergen; dette i motsetning til de øvrige byene - med unntak av Tromsø. De to siste tiårene har snødagene minket. På 1960-tallet kunne bergenserne skilte med litt over ti dager med snø på bakken- i gjennomsnitt i januar. Så langt på 2000-tallet er gjennomsnittlig antall dager i januar omlag 5.

Værnes - gul søyle: Værnes ligger uten for Trondheim, i Nord-Trøndelag. Her startet man friskt med nærmere 28 dager med snø på bakken i januar på 1960-tallet, og har endt opp med nesten 16. Som for Oslo og Kjevik er grafen synkende, med en liten bulk for 1980-tallet.

Tromsø - hvit søyle: Tromsø i Troms fylke viser ingen tendens til grønn vinter. Temperaturen i nord i januar er fremdeles så lav at snøen holder seg gjennom måneden. Byen hadde nesten 30 snødager i januar på 1960-tallet og nesten 29 så langt i dette tiåret.

Les mer