Ikke akkurat hyllevare i Norges skyflora

Denne skyen er av det sjeldne slaget i Norge, men Bent Roger Ødegaard fikk likevel se den.

Hyllesky

ET SYN HAN IKKE HAR GLEMT: Bent Roger Ødegaard tok dette bildet av en hyllesky, nord for Elverhøy i Aurskog-Høland kvelden 23. september 2004.

Foto: Bent Roger Ødegaard

Bent Roger Ødegaard fra Elverhøy i Aurskog-Høland leste i september en NRK-sak om mektige skyer fra Stad, og husket en lignende skyformasjon fra 2004 som han tok bilde av. Resultatet ser du over.

Hvordan oppstår disse hylle-skyene, lurer Bent Roger?

Illevarslende

Hylleskyer (engelsk: shelf cloud) er en av to skytyper i skygruppen som kalles «Arcus-skyer». Disse skyene med illevarslende utseende oppstår i sammenheng med kraftig bygevær.

I en kraftig bygesky er det store vertikale bevegelser. Når kjølig, nedsynkende luft under bygeskyen treffer bakken så brer den seg utover og danner en kaldfront med sterke vinder (på engelsk: «gust front»). Kald luft er tyngre enn varm luft, så når den kalde fronten brer seg utover fungerer den som en kile som presser opp luften foran seg . Det er når varm og fuktig luft blir presset opp på denne måten at slike hylleskyer kan dannes.

Hyllesky figur

Skjematisk tegning av luftmasser og bevegelsene i bygeskyene hvor hylleskyer kan dannes.

Foto: MET

Skyformasjonen dannes oftest når luften er stabil i området der bunnen av bygeskyen befinner seg. Det er fordi stabil luft motvirker oppstigning og skyen i dette område vil flate ut og danner på den måten en «hylle». Hyllen henger fast i bunnen på den store bygeskyen.

Ikke vanlig i Norge

Dannelsen av slike skyer forekommer nok med jevne mellomrom i Norge i forbindelse med kraftig bygevær (se video av tordensky i Steinkjer i denne saken) , men er mer vanlig på lavere breddegrader der bygene kan bli kraftigere enn i Norge.

Enkelte steder kan det også bli dratt opp støv og sand fra bakken som gjør fenomenet enda mer spektakulært, som denne hendelsen fra Australia.

En annen grunn til at denne typer fenomen ikke oppstår så ofte i Norge, til tross for at bygevær ikke er uvanlig, kan være terrenget. For at en bred hyllesky skal dannes bør det være relativt flatt slik at kaldluftfronten brer seg jevnt utover. Kupert terreng som det er mye av i Norge gjør vindsystemene mer kaotiske og forhindrer en jevn oppstigning av luft.

Les mer: