Ikke akkurat en trope-sommer

Sommeren er over og vi har startet på årets første høstmåned. Men hvor ble det varme sommerværet av?

Slappe av i solen

Sommeren er over, men ikke alle steder i landet har fått nyte lange sommerdager i solsteiken.

Foto: Flickr_scottog

Hopp i havet

BADEVÆR: Ikke alle har kunne nyte sommerdagene på stranden.

Foto: CHRISTOF STACHE / Afp

Sommeren 2010 går ikke over i historien som noen tropesommer I Norge akkurat. Været har vært ustabilt, og lavtrykkene har begevet seg over hele landet i løpet sommeren.

Til tross for for mye dårlig vær har temperaturen ligget over normalen for perioden, noe som ser ut til å stemme noenlunde sesongvarselet for juni-august.

Temperaturer over normalen

Den meteorologiske sommeren omfatter månedene juni, juli og august, til sammen 92 dager, og flere av temperaturmålingene har vist over normalen.

 • Middeltemperaturen for Norge sommeren 2010 var 0,4 °C over temperaturnormalen.
 • Deler av fjellområdene i Sør-Norge hadde middeltemperatur opp mot 2,0 °C over normalen.
 • Middeltemperaturen var også over normalen i Sør-Norge og sørlige deler av Nordland. Temperaturen lå under normalen i resten av Nordland, Troms og Finnmark.

Ingen tropedager målt

I løpet av de 92 dagene den meteorologiske sommeren varte er det ikke registrert noen «tropedager» på noen av met.no's målestasjoner.

En «tropedag» er ikke et offisielt begrep, men brukes som betegnelse på dager hvor maksimumstemperaturen har oversteget 30 °C.

Årets første tropenatt

Sommeren bød dessuten bare på én tropenatt, dvs. en natt hvor temperaturen aldri faller under 20 °C.

Årets første tropenatt fikkTafjord i Møre og Romsdal og Saltdal i Nordland. Tropenatten ble målt natt til 12. juli med 20,8 °C og 20,3 °C i minimumstemperatur.

Her ble høyeste temperatur målt

Aller varmest ble det den 10. juli, da Gvarv i Telemark målte 28,7 °C i maksimumstemperatur. Varmere ble det ikke i Norge denne sommeren.

Liste over hvor det var varmest og våtest i sommer, målt ukevis:

Varmeste fylke i landet

 1. Buskerud er Norges sommerfylke nr. 1, med flest maksimumstemperaturer målt. I løpet av årets sommer har fylket vært varmest i alt 23 ganger.
 2. Telemark og Nordland har hatt varmeste målestasjon i sitt fylke 10 ganger.
 3. Sør-Trøndelag og Hordaland har hatt varneste målestasjon i fylke 9 ganger.
 4. Oslo, Sogn og Fjordane, og Hedmark har bare hatt varmeste målestasjon i fylket én gang hver.
 5. Oppland, Rogaland og Troms er de tre fylkene som aldri har hatt noen av sine målestasjoner på topp i løpet av sommeren.

Varmeste kommune i landet

 1. Flå i Buskerud, med målestasjon på Gulsvik. Her var det varmest i landet 14 ganger i sommer.
 2. Sauherad (Telemark) med 9 seire.
 3. Saltdal i Nordland med høyeste maksimumtemperatur på 26,5 °C
 4. Kvam i Hordaland med høyeste maksimumtemperatur på 25,5 °C

Den høyeste middeltemperaturen for sommeren kom imidlertid på stasjonene Oslo-Blindern og Færder fyr. Begge steder endte middeltemperaturen på 16,5 °C (hhv 0,9 og 0,7 °C over normalen).

Kjølige dager

På de kjølige dagene er det også en målestasjon som er «varmest » eller minst kjølig.

Den 29. august målte Åfjord kommune i Sør-Trøndelag 18,7 °C, og ble dermed varmest i landet denne dagen.

Den laveste middeltemperaturen kom i fjellet i Sør-Norge. Kaldest var det på Juvvasshøe i Oppland med 3,7 °C.

Juvvasshøe hadde også sommerens laveste minimumstemperatur, med –7,5 °C den 15. juni.

Fjerde våteste sommer siden 1900

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge 125 % av normalen for sommeren.

Dette er den 4. våteste sommeren for landet som helhet i en serie som går tilbake til 1900.

Nord-Norge har hatt den nestvåteste sommeren (sammen med 1995) siden 1900. Bare 1921 var våtere.