Sjå opp for stjerneskot!

Er det éi natt og éin morgon du skal løfte blikket mot himmelen, så er det fredag. Då skal det «hagle» stjerneskot.

Meteorsvermen Geminidene blir synlig hvert år i desember, og er et spektakulært skue. I år var de særlig heldige over Kina der himmelen var klar over fjellene.

REPRISE AV DETTE? Meteorsvermen Geminidene blir synleg kvart år i desember. I fjor var dei heldige i Kina der himmelen var skyfri, og dette blei filma.

Du treng ikkje eingong stjernekikkert. Denne meteorsvermen kan du sjå med det blotte auget. I alle fall dersom du oppheldt deg under ein skyfri himmel.

– Er det eit must å få med seg dette så må du reise til Vestlandet eller Trøndelag. Der er du nesten garantert skyfri himmel, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Også andre delar av landet kan få sjå glimt av meteorsvermen. Men i mindre grad.

Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Foto: Hanneke Luijting

Her er meteorologen si vurdering av utsikt mot stjernene i natt:

  • Austlandet: Du kan vere heldig, der skal skydekket variera.
  • Sørlandet: Der blir det skya vêr, men det er håp lengst vest.
  • Frå sørlege delar av Nordland via Trøndelag og Vestlandet blir veldig bra. I tillegg til fjellet i Sør-Noreg.
  • I Nord-Noreg blir det større sjanse for stjerneklårt natt til laurdag.

Skyer er altså det einaste hinderet som kan stå i vegen. «Plagsamt» lys frå månen kan også forstyrre, men i år vil det meste av svermen finne stad utan måneskin. Det vil gjera tilhøva endå betre for å få med seg fenomenet.

Jo, mørkare, jo betre.

– Fredag morgon blir best!

Ifølge nettsida himmelkalenderen.com, har leiande ekspertar i International Meteor Organization fastsett topping av aktiviteten klokka 13.30 fredag. Dette passar svært dårleg for oss i Noreg med tanke på å få sett noko som helst til meteorsvermen.

Jan-Erik Ovaldsen

Astronom Jan-Erik Ovaldsen.

Foto: Privat

– Men heldigvis har Geminidene eit ganske breitt maksimum, slik at vi kan vente å kunna sjå stjerneskot natt til fredag og truleg utover fredagskvelden også, forklarar astronom Jan-Erik Ovaldsen.

Ovaldsen står bak nettsida himmelkalenderen.com.

Han meiner den aller største sjansen for å sjå stjerneskot er i tida før sola står opp fredag morgon, og deretter frå rundt klokka 20 fredag kveld.

– Under gode observasjonstilhøve, det vil seie på ein mørk stad med vidt utsyn til ein klår og skyfri himmel, kan ein vente å sjå rundt 60 meteorar i timen på det meste, seier astronomen.

Brennande støv frå kometar

Geminidene er ifølge Store Norske Leksikon ein av dei mest aktive meteorsvermane vi har i løpet av året. Den startar rundt 7. desember og varer til rundt 15. desember. Den har fått namnet fordi den ser ut til å stråle ut frå stjernebildet Tvillingene (Gemini på latin).

Geminidene over Lofoten. Bildet er tatt i Laukvik

SAMAN MED NORDLYS: Dette bildet blei tatt av Geminidene i Laukvik i Lofoten for nøyaktig seks år sidan.

Foto: Thommy Dahl Olsen

– Dei plutselege lysstripene skuldast små kosmiske partiklar, vanlegvis støv frå kometar, som kjem inn i jordatmosfæren med ein fart på opptil 126 000 km/t, forklarer Jan-Erik Ovaldsen.

Meteorane er ikkje større enn sandkorn og veg eit gram eller mindre.

– Både partiklane og lufta blir varma opp på grunn av friksjonen, og det er dette vi ser som meteorar, forklarar Ovaldsen.