Hva vi vet og ikke vet om klima

Her får du oversikten!

Termometer

TEMPEN STIGER: Forskerne er enige om at det blir varmere på kloden, men fremtidens temperatur er det vanskelig å si noe sikkert om.

Foto: www.colourbox.com

Før helgen publiserte Det britiske vitenskapsakademiet, The Royal Society, en kort guide om klimaendringer: Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Solstråler

USIKKERT: Både sol og skyer virker inn på klimaet, men forskerne vet ikke nøyaktig hvor mye.

Foto: Inger Baukhol, Harpefoss

Øygruppen Maldivene i Indiahavet er truet av et økende havnivå

HAVNIVÅ: Hvor mye stiger havet? Dette er fortsatt til debatt blant forskerne.

Foto: SANKA VIDANAGAMA / AFP
Rapporten kommer som reaksjon på det siste årets debatt om troverdigheten til verdens ledende klimaforskere og FNs klimapanel, skriver forskning.no.

Vanskelige avgjørelser må tas

Rapporten slår fast at klimaendringer skjer, og at endringene i stor grad er skapt av mennesker. Men hvor stor oppvarmingen vil bli i fremtiden, er det derimot knyttet stor usikkerhet til.

De store debattene oppstår fordi klimaendringer kan få alvorlige konsekvenser, noe som tvinger frem viktige politiske beslutninger.

– Som på mange andre områder må politiske beslutninger tas i mangel av perfekt kunnskap, konkluderer vitenskapsakademiet i sin rapport.

Dette er de viktigste punktene på vitenskapsakademiets liste:

Hva vi vet:

 • Jordas overflate har blitt rundt 0,8 grader varmere siden 1850. Dette har skjedd i to perioder (1910-1940 og 1975-2000)
 • Vi har en temperaturøkning i troposfæren og de øverste 700 meterne av verdenshavene
 • Isbreer smelter
 • Havnivået øker
 • Vi ser mindre havis i Arktis, selv om det samtidig har blitt mer is i havet rundt Antarktis.
 • Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt fra rundt 280 ppm på midten av 1800-tallet til rundt 388 ppm mot slutten av 2009.
 • CO2 har en aktiv rolle i klimasystemet. Endringer i CO2 kan føre til klimaendringer, og klimaendringer kan endre konsentrasjonen av CO2.

Bred enighet, men fortsatt en del debatt om:

 • Karbonets kretsløp
 • Vulkanutbrudd: Hvordan påvirker dette klimaet?
 • Solas rolle
 • Rollen til gasser som karbonmonoksid og svoveldioksid, samt vanndamp
 • Fremtidens klima og havnivåøkning

Hva vi ikke vet nok om:

 • Hvordan skyene virker inn på klimaet
 • Hvordan karbonkretsløpet blir påvirket av klimaendringer
 • Hvor mye Grønlandsisen og isen i Antarktis påvirker en havnivåøkning
 • Hvordan klimaet påvirker havstrømmene i Nord-Atlanteren
 • Observasjoner er ikke gode nok til å forstå hvor følsomt klimaet er
 • Klimamodellene ikke er gode nok til å simulere regionale klimaendringer.

Vil du vite mer? Les mer på forskning.no eller last ned hele rapporten her.