Hva har Inger over hustaket sitt?

yr.no-leser Inger Finborg fra Nannestad har tatt dette bildet og lurer på hva det kan være. Her svarer meteorologen!

Bisol

Spesielt syn på Nannestad: Det kan se ut til at yr.no-leseren har flere soler over hustaket sitt denne dagen.

Foto: Inger Finborg

Bildet viser et optisk fenomen som kalles halo med bisoler.

Halofenomen

Når himmelen er tilslørt av Cirrostratus-skyer, kan man av og til se hvite lysringer rundt sola eller månen; dette er halofenomener.

Disse oppstår når lys brytes i et skylag som består av iskrystaller. Vanligvis viser de seg med en radius på 22 grader fra sol eller måne. Av og til kan man se særlig lyse flekker på begge sider av sola; dette kalles bisoler.

Bisoler

Bisol er altså et optisk fenomen som kan oppstå når sollyset brytes og reflekteres i iskrystaller i øvre troposfære. Det skjer oftest i forbindelse med cirrusskyer og halo.

Halo med bisol

Tre soler: En halo med bisoler kan oppstå når vi har såkalte Cirrostratus-skyer på himmelen.

Foto: Bjørn Ole Fjeldbo

«Værgard» eller «snøring»

Cirrostratus (eller slørskyer), er et tynt skydekke med melkehvitt utseende, som ligger høyt på himmelen. Det slipper solskinnet igjennom, og når lyset brytes, sees ofte tydelige ringer rundt sola eller månen. En slik ring har på folkemunne blitt kalt «værgard» eller «snøring».

Av og til kan Cirrostratus gå over til Altostratus og seinere Nimbostratus. Dette skjer f.eks. når det er en varmfront er på vei. En halo kan da være tegn på kommende nedbør.

Les mer om bisol i Meteorologileksikonet

Haloring rundt månen

Andøya: Bildet viser Andøy friluftsenter i 2013, under måneskinn, med halo- ring rundt månen.

Foto: Benny Høynes