Hva er normalt vær?

Du har kanskje hørt meteorologer sammenligne været mot hva som er normalt. Av og til blir det også knyttet opp mot klimaendringer.

Snø i Hammerfest

UNORMALT? Bildet er fra Hammerfest 28. april 2015. Det er ikke innlysende at temperaturen lå fire grader over normalt i Hammerfest.

Foto: Knut Audun Iversen

Det oppstår lett diskusjoner rundt dette. Hva mener vi egentlig med normalvær? Er alle avvik fra normalen bevis på klimaendring?

«Fire grader over normalt» i Hammerfest

Terje Amundsen fra Hammerfest fikk med seg at årets april i Finnmark var varm. Med opptil fire grader høyere enn normalt hadde Finnmark det største avviket i hele landet!

Men bildet fra Hammerfest avslører ikke akkurat dette. Hvordan kan vi egentlig bestemme hva som er normalt?

Hva er normalt vær?

Normalt vær er gjennomsnittsværet over en periode. Gjeldende normalperiode er 1961-1990. Alt vær som blir satt i forhold til normalen blir derfor sammenlignet med denne perioden.

Standarden er satt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), og Meteorologisk Institutt er forpliktet til å følge denne internasjonale standarden. På den måten kan vi sammenligne været i Norge med andre land og vi kan måle endringer over hele kloden.

Normalt vær er derfor egentlig kun statistikk.

Siden formidling av statistikk er utfordrende, skal det ikke mye til før beregninger av avvik kan virke fjernt fra virkeligheten. Det er derfor viktig å kunne stole på dem som utfører beregningene.

Jeg vil demonstrere dette med et spørsmål fra en annen yr-bruker: Thomas fra Oslo viser til en kurve for gjennomsnittemperatur som ligger over maksimumstemperaturen.

I dette tilfellet er temperaturen utjevnet over 30 dager, og kuldeuken blir «visket ut». Selv om beregningene er korrekt, så virker de misvisende. Det ser ut til at vi har lagt gjennomsnittet langt over hva vi faktisk observerte.

Normalt vær i Oslo

Grafen for gjennomsnittsemperatur ligger rundt -3 grader, mens temperaturen den siste uken i desember lå mellom -8 og -12 grader, markert med rød sirkel. Hvordan kan dette stemme? Forklaringen er at mens de røde/blå feltene viser de faktiske temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter (feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader), viser den røde/blå streken som representerer middeltemperatur over døgnet er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen (streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader).

Foto: YR

Klimaendringer

Siden været varierer mye, så kan ikke hvert enkelt avvik fra normalen direkte defineres som klimaendringer. Men alle avvik fra normalen er verdt å undersøke nærmere for å forstå hva årsaken kan være.

Normalperioden er nettopp definert over 30 år for å få utlignet forskjeller i været fra enkelt-år, og for å kunne regne ut eventuelle endringer i været over tid.

Normalperioden skal etter planen endres i 2021, men på grunn av de globale klimaendringene har WMO lagt frem forslag om å oppdatere normalperioden oftere.