Hva er et «ekstremvær»?

Det er ikke ofte meteorologene bruker ordet «ekstremvær». Men når de først gjør det,- ja da er det alvor.

Nordfjordeid

Ekstremværet «Sondre» på Nordfjordeid.

Foto: Oddleiv Hauge

Meteorologisk institutt lager værvarsler for de neste dagene, flere ganger om dagen. På den måten kan enkeltpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter bruke værvarslene til å planlegge virksomheten sin.

Når liv og verdier står i fare

Men en sjelden gang kan været bli en fare for liv og verdier. Da skal Meteorologisk institutt lage et helt spesielt varsel, slik at samfunnet kan forberede seg.

Disse varslene kalles «ekstremvarsler» og utarbeides etter en egen beredskapsplan. Værfenomenene som kan forårsake et slikt varsel er:

  • Sterk vind (storm)
  • Store nedbørmengder/endrede temperaturforhold, slik at det er fare for skadeflom.
  • Ekstremt stor snøskredfare over store områder
  • Stormflo (ekstremt høy vannstand langs deler av kysten)

Hvor treffer uværet?

Det er ikke bare værtypen, men også området som rammes, som avgjør hvorvidt det skal sendes ekstremværvarsel. Vinden må feks. være sterkere i Troms for at det skal sendes ut ekstremvarsel, enn i fylker på Østlandet.

Hemmelige navn

Det er Meteorologisk institutt som bestemmer hva de ulike ekstremværsituasjonene i Norge skal hete.

Navnene gis i alfabetisk rekkefølge, og manns- og kvinnenavn velges annethver gang. Dette er i tråd med Verdens meteorologiorganisasjon sine retningslinjer.

Lista over navn som skal brukes lages på forhånd og er helt hemmelig. Den meteorologen som er på vakt når ekstremværet været varsles plukker rett og slett neste navn på lista.