Hva er en tyfon?

En tyfon er det samme som en «tropisk syklon» med vindstyrke opp i storm eller orkan.

Tyfonen Morakot slo inn over Taiwan
Foto: STR / REUTERS

Tropiske sykloner har imidlertid forskjellige regionale navn. I Meksikogulfen kalles de ofte «hurricanes». I deler av Asia kalles de altså «tyfoner».

Utvikles over varmt hav

Energien i de tropiske syklonene kommer hovedsaklig fra frigjøring av enorme varmemengder fra kondensasjon av vanndamp.

Derfor mister tropiske sykloner raskt energien over land og kaldt hav.

For å kunne dannes må syklonen være over åpen sjø i starten, og sjøtemperaturen må være over 26,5 grader. Det er også en rekke andre betingelser knyttet til værsituasjonen som må være tilfredsstilt for at syklonen skal oppstå.

Hvor kan uværene herje?

Områder som rammes av tropiske sykloner er i dag godt kartlagt. Områdene i Det Karibiske Hav, Mexicogulfen og det nordlige Atlanterhavet rammes av gjennomsnittlig 10 tropiske stormer hvert år, mens f.eks områdene i det sørlige Stillehavet rammes 5 ganger årlig i gjennomsnitt.

I et belte mellom 5 S og 5 N kan disse uværene ikke dannes, fordi effekten av jordrotasjonen (Corioliskraften) er for svak til at den farlige sirkulerende bevegelsen rundt senteret kan vedlikeholdes.

Egen vindskala

Til å klassifisere tropiske sykloner og orkaner brukes Saffir-Simpson skalaen. Inndelingen er basert på vindhastigheten omkring stormsenteret.

Se hele Saffir-Simpson-skalaen på met.no.

I hjemmelaget farkost

Vannet stiger. Denne kinseren har snekret seg en farkost og grepet til kosten for å komme seg fram i Cangnan i Zhejiang-provinsen.

Foto: Wang Dingchang / AP