Hva er en tropenatt?

På sommeren får vi ofte spørsmål om hva en tropenatt er og om det er målt tropenetter i år i Norge. Meteorolog Eldbjørg Moxnes forklarer.

Grindhval i solnedgang

SOMMERKVELD: En grindhval svømmer i Tennfjorden i Møre og Romsdal. Tropenetter kommer oftest ved havet.

Foto: Nils Ivar Myklebust

Begrepet «tropenatt» har ingenting med tropene å gjøre, men er definert som en natt hvor den målte minimumstemperaturen ikke går under 20 grader. Begrepet har vært brukt lenge her til lands og brukes også i Sverige og Finland.

Skyer fungerer som en dyne som varmer

Jorda stråler ut varme(stråling) hele døgnet. Heldigvis mottar også jorda varme fra sola om dagen. Solinnstrålingen fører til at jorda om dagen mottar mer energi enn den avgir og temperaturen øker. På nattestid er det motsatt, og temperaturen synker.

For å oppnå tropenatt må man i første omgang ha en høy dagtemperatur. Videre gjelder det å minske varmetapet om natta. Skyer vil fungere som en «dyne» ved at de reflekterer strålingen fra jorda og dermed gjør at jorda ikke mister så mye varme på nattestid som den ville gjort om det var skyfritt.

Tropenetter

Skyer fungerer som en «dyne» på natten, for den gjør at jorda ikke får så stort varmetap som den gjør når det er klarvær.

Foto: Illustrasjon/Meteorologisk institutt

Mest tropenetter nær sjøen

De høyeste temperaturene på dagtid får man gjerne i indre strøk, men de fleste tropenettene måler man faktisk nær sjøen. Dette skyldes at havet ikke avkjøles på samme måte som landområdene på nattestid og dermed kan bidra til å holde landområdene i nærheten oppvarmet. Vi må gjerne ut i juli og august før havet har nådd over 20 grader og kan gi en slik oppvarmingseffekt.

Færder fyr

FÆRDER FYR: Havet holder temperaturen oppe om nettene og derfor er det ofte steder langs kysten som opplever tropenetter.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

I nordlige deler av landet når gjerne ikke havtemperaturen mer enn opp i 15 grader. Likevel kan vi av og til registrere tropenetter i disse områdene. Det skyldes som oftest varm vind som holder temperaturen oppe om natta. I tillegg bidrar midnattssola til at varmetapet i løpet av natta ikke blir like stort som lenger sør i landet.

Tropenetter i år

I år har vi enda ikke registrert noen tropenetter her til lands. De fleste tropenettene kommer i juli og august på grunn av havtemperaturen som da er på sitt maksimale. Det er med andre ord fortsatt gode muligheter for å få registrert en eller flere tropenetter også i år.

Færder fyr i Vestfold er målestasjonen med flest registrerte tropenetter og under ser man en oversikt over tropenetter siden år 2000.

Tropenetter Færder fyr

Figuren viser tropenetter på Færder fyr. Dete er generelt flest tropenetter i juli.

Foto: Meteorologisk institutt