Høgde over havet

I stadnamninformasjonsboksen som ligg under det animerte kartet på kvart vêrvarsel på yr.no, finn du informasjon om lengde-/breiddegrad og høgde over havet.

Høgdeinformasjonen på yr.no kjem frå to kjelder:

  • Ein eigen høgdedatabase for nokre få, utvalde stader.
  • Ein høgdemodell som dekkjer heile landet.

Høgdeinformasjonen som kjem frå høgdemodellen er merka med «ca.» framfor høgda. Varsel som får høgdeinformasjon frå høgdedatabasen har høgde over havet spesifisert i tittelen på sida, f.eks. «Vêrvarsel for Galdhøpiggen i Lom (Oppland), 2469 m.o.h.».

Høgdeinformasjon som kjem frå høgdemodellen er ikkje basert på målingar. Informasjonen er såleis berre cirka-tal og ikkje nøyaktige høgder.

Høgdemodellen jamnar ut landskapet. Det vil seie at høge fjell blir lågare enn dei eigentleg er (i høgdemodellen vår er for eksempel Galdhøpiggen 49 meter for låg). Jo spissare fjellet er, jo meir feil blir informasjonen. Skarpe naturformasjonar (for eksempel Preikestolen) gjer òg at høgdeinformasjonen blir feil. I flatare landskap er høgdeinformasjonen relativt nøyaktig.

Høgdemodellen er god nok til å lage varsel ut i frå – høgdeavvika er så små at dei som regel ikkje har innverknad på temperaturen. Vi legg ut informasjonen på nettsidene som ein referanse for publikum, men vil understreke at dette altså ikkje er nøyaktige målingar.

Vil du hjelpe oss å samle inn nøyaktige høgder?

Ved sidan av høgdemodellen, har yr.no òg ein liten database der vi har registrert nøyaktige høgder for fjell, nokre byar og tettstader.

Du kan hjelpe oss å oppdatere denne databasen.

Gå til Registreringsskjema for høgder . Send berre inn høgder som du er heilt sikker på at er korrekte. Fylg instruksjonane i skjemaet nøye (pass særleg på at ID-nummer og slikt er rett).

Du treng ikkje sende inn høgder for stader som allereie ligg i høgdedatabasen vår (her ser du at høgde over havet ligg med i tittelen på sida). Sider som ikkje ligg i databasen har ikkje høgde spesifisert i tittelen, og det står «ca.» framfor høgda i boksen «Informasjon om stadnamn».