Historiens varmeste og våteste år

2011 går inn i historiebøkene som det varmeste året som er registrert i Norge.

Collage vått og varmt

VÅTT OG VARMT: Middeltemperaturen var over normalen for alle deler av landet i 2011.

Foto: Jarran Flokkmann/Heggelund, Jan Erik/Reidar Berg/Bjørn Kollen

Mens det er kulden vi husker best fra fjoråret, er det mildværet som spikrer seg til hukommelsen i år 2011.

Nedbørsrekordene har stått i kø og ekstremværene har herjet i både november og desember.Høsten er den varmeste som er registrert, og et er ikke rart folk har stilt spørsmålstegn til hvor både kulde og snø har blitt av...

Trøndelag og Nord-Norge fikk rekordår

Hittil i år var middeltemperaturen for Norge som helhet 1,9 grader over normalen.

For Nord-Norge er året sammen med 1938 det varmeste, med 2,2 °C over normalen. Størst avvik ble det i Nord Trøndelag, Nordland og Troms. Der var middeltemperaturen var 2,5 – 3 °C over normalen.

Middeltemperaturen var over normalen for alle deler av landet. For Trøndelag er året det desidert varmeste i serien med 2,2 °C over normalen.

Lufttemperaturer i Norge i 2011

LUFTTEMPERATURER: Bildet viser avvik fra normal sesongtemperatur i landet. Den oransje fargen viser strt temperaturravvik med 2- 3 grader varmere enn normalen. (Normalperioden er 1961 - 1990)

Foto: met.no/klima/klimastatisktikk/varet_i_norge

Høyest middeltemperatur ble målt langs kysten av Rogaland og Hordaland:

 

STED

FYLKE

TEMPERATUR

1.

Sola - Stavanger

Rogaland

8,9 grader (1,5 grader over normalen)

2.

Florida - Bergen

Hordaland

8, 8 grader (1, 2 grader over normalen)

3.

Fister - Sigmundstad

Rogaland

8, 8 grader (1,6 grader over normalen)

Lavest middeltemperatur kom i fjellet i Sør-Norge:

 

STED

FYLKE

TEMPERATURER

1.

Juvasshøe

Oppland

– 2,8 grader (1,7 grader over normalen)

2.

Sognefjellshytta

Oppland

– 0,9 grader (2,2 grader over normalen)

Høyeste maksimumstemperatur og laveste minimumstemperatur i år:

STED

FYLKE

TEMPERTATUR

DATO

Saltdal

Nordland

33,8 grader

11. juni

Cuovddatmohkki

Finnmark

– 42,5 grader

17. februar

Uvanlig varm vår, sommer og høst

I 2011 var det mye vær som ga tilførsel av mild luft fra sørlig kant som resulterer i mildt vær og mye nedbør.

– Det er bare februar som er under normalen når det gjelder temperatur, ellers er alle månedene over. April og november henholdsvis 4,0 og 4,6 grader over, sier Iden.

Våren var den 4 varmeste for landet som helhet i serien som går tilbake til 1900 og høsten var den varmeste i denne serien.

Sett i større sammenheng har ikke ekstremværene hatt stort å si for 2011 som varmeste og våteste år.

– Ekstremværene bidrar med en del høye døgnverdier, men når her gjelder summer og midler for hele året og midlet over landet som helhet har nok ekstremværene mindre å si for resultatet, sier Iden.

Klissvått år

Nedbøren for Norge som helhet var 125 % av normalen, og året er sammen med 1983 det aller våteste i en serie som går tilbake til 1900.

– Bortsett fra vinteren da nedbøren var under normalen har de andre sesongene hatt nedbør over normalen for landet som helhet. Sommeren var den nest våteste for landet som helhet i serien som går tilbake til 1900, forklarer klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Knut Iden.

Deler av Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark har fått 150-175 % av normalen for perioden.

LES OGSÅ:

Nedbøren var over normalen for det meste av landet, men i deler av Nordland, Troms og Finnmark, var den under.

Nedbør i Norge i 2011

NEDBØR: Bildet viser avvik fra normal nedbørrsum i prosent. De mørkeste fargene viser områdene det har kommet mest nedbør. (Normalperioden er 1961 - 1990)

Foto: met.no/klima/klimastatisktikk/varet_i_norge

Våt og mild høst

Det er ikke rart om du har følt at du har regnet bort i år! Flere steder i landet hadde det allerede i september kommet mer regn enn det vanligvis kommer på et helt år.

Oktober fikk smake på alle de fire årstidene, men best husker vi nok den styrtregnet i begynnelsen av måneden.

Her var det våtest

Deler av Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark har fått mest nedbør med 150-175 % av normalen for perioden.

For Østlandet som helhet er året det 2. våteste i serien med 130 % av normalen. Våtest er 2000 med 140 %.

Nedbørstasjonen Øvstedal (Hordaland) har målt den største døgnnedbøren i år med 152,5 mm 22. mars.

Her regnet det mest i 2011:

 

STED

FYLKE

NEDBØR TOTALT

PROSENT AV NORMALEN

1.

Brekke i Sogn

Sogn og Fjordane

4295 mm

120 %

2.

Takle

Sogn og Fjordane

4157 mm

131 %

3.

Lurøy

Nordland

3962 mm

135 %

Her regnet det minst i 2011:

 

STED

FYLKE

NEDBØR TOTALT

PROSENT AV NORMALEN

1.

Saltdal

Nordland

205 mm

70 % av normalen

2.

Alta lufthavn

Finnmark

384 mm

96 % av normalen

Vi går våtere og varmere tider i møte

Klimaforskerne ved Meteorologisk institutt er ikke i tvil om at dette resultatet er enda et bevis på at vi går varmere og våtere tider i møte på grunn av klimaendringene.

– Vår oppfatning er det er en tendens mot varmere og våtere klima og at økningen i temperatur er størst om vinteren, sier Iden.

LES MER: