Her er det størst skredfare nå

Store deler av landet har vinterferie disse ukene. Sjekk hvor det er snøskredfare den neste uken her.

Snøskredfare

SNØSKRED: Mildværet har ført til økt skredfare mange steder i fjellet. Vær forsiktig og ta alle forholdsregler!

Foto: POLICE NATIONALE / Afp

Noen har hatt sin siste feriedag til helgen, andre har akkurat starten ferien sin, og det er mange som ferdes i fjellet.

I det nye skredfarevarselet varierer skredfaren mellom faregrad 2 (moderat) og faregrad 4 (stor) i hele landet.

– De fleste skiløpere omkommer i skred når skredfaren er moderat eller markert, faregrad 2 og 3, fordi snøen er relativt ustabil, samtidig som skredfaren kan være vanskelig å oppdage på grunn av mangel på direkte tegn på ustabile forhold, forteller skredekspert Steinar Bakkehøi ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Her er det størst skredfare

Faren er størst i vestlige fjelltrakter i Sør-Norge og i fjellområdene langs kysten av Sør-Norge til Nordland. Disse forholdene vil holde seg også torsdag og fredag, men mot helgen ventes snødekket å stabilisere seg noe.

– Fra begynnelsen av neste uke forventes noe nedbør i vestlige fjelltrakter i Sør-Norge og langs kysten fra Vestlandet til sør i Nordland som fortsatt vil holde skredfarenivået på 3 – markert, forteller Haakon Melhuus ved Meteorologisk institutt.

Fra onsdag neste uke ventes skredfaren å øke noe i Nord-Norge, men antakelig ikke over 3 –markert skredfare.

Egne vurderinger viktigst

Regional skredvarsling

SKREDVARSLING: I dag får du snøskredvarsler for 23 regionale testområder. Disse oppdateres to ganger i uken gjennom resten av vintersesongen.

Foto: www.varsom.no/

Selv om det legges ut snøskredvarsler kan du ikke stole blindt på dem. Dette er grove varsler som gjelder store områder. Du har ansvar for din egen sikkerhet.

– Man må alltid gjøre lokale vurderinger. Skiløperen må alltid gjøre vurderinger for fjellsiden han står ovenfor. Varsler vi skredfare 3 kan det være lommer med skredfare 4 og steder med skredfare 1 og 2, forteller skredekspert Frode Sandersen ved Norsk Geoteknisk institutt (NGI).

Den europeiske skredfareskalaen

Snøskredvarsler fra NGI gis i henhold til den europeiske skredfareskalaen. Skalaen går fra faregrad 1 som er liten skredfare til faregrad 5 som er meget stor skredfare.

Slik ser skredfareskalaen ut:

Den europeiske skredfareskalaen

Den europeiske skredfareskalaen.

Foto: Norges Geotekniske Institutt

Forklaringer til skala:

 • Naturlige skred: Utløst uten menneskelig påvirkning
 • Hengretning: Kompassretningen skråningen vender mot (sett nedover skråningen)
 • Utsatte steder: Spesielt farlige steder

* Kan være beskrevet i mer detalj i teksten i et skredvarsel (bl.a. avhengig av høydenivå, hengretning (le-side, skyggeside) og terrengforhold).

 • Moderat bratt terreng: Heng slakere enn ca. 30 grader
 • Brattheng: Heng brattere enn ca. 30 grader
 • Ekstreme heng: Terreng spesielt skredutsatt på grunn av bratthet (vanligvis brattere enn ca. 40 grader), terrengform, nærhet til rygg, underlagets ruhet.

** Tilleggsbelastning:

 • Stor (f.eks. gruppe skiløpere uten avstand, snøskuter, sprengning).
 • Liten (f.eks. en skiløper, snowboarder, en person på truger)

Hva skal til for å utløse snøskred?

Snødekket, terrenget og været bestemmer snøskredfaren i et område. De fleste skred går under eller like etter større snøfall. Snømengden som skal til for å utløse skred avhenger av vind og temperaturendringer.

 • STERKT SNØFALL: Generelt øker skredfaren ved sterkt snøfall (mer enn ca. 20 cm pr. døgn), i kombinasjon med vind eller når lufttemperaturen stiger brått.
 • SOL eller REGN: Skredfaren øker også når det er kraftig solinnstråling eller når det regner på snødekket.
 • BRATTE SKRÅNINGER som ligger i lé for vinden er mest utsatt for skred. Unngå derforbratte skråninger hvor det ser ut til å ligge mer snø enn ellers i fjellsida.

Vær også oppmerksom i mindre heng dersom du har mistanke om skredfare. Selv om overflaten virker fast og hard, kan løse lag nede i snødekket medføre skredfare. Vær ekstra varsom dersom du ser at det nylig har gått skred.

Hører du «drønn» i snødekket, er dette tegn på skredfare.

Vil du vite mer om skred?