Har du sett denne?

– Ta gjerne kontakt med meg om du finner en gul badeand i strandkanten, sier norsk forsker.

Badeand
Foto: Geir Evensen / NRK

Våren er på vei, og det er snart tid for spennende oppdagelsesturer på stranden. Kanskje finner du verdifulle ting som vinterstormene har blåst på land?

Enten du tror det eller ei: Noe av det aller «hotteste» du kan finne er falmete, gule badeender.

Øyvind Breivik

Øyvind Breivik forsker på ting som driver på havet.

Foto: met.no

– Endene startet sin ferd i Stillehavet, men det er absolutt sannsynlig at de har kommet seg til Norge, sier oseanograf Øyvind Breivik ved Meteorologisk institutt.

Har svømt i 17 år

Det hele startet i 1992, da en storm skylte flere containere av et lasteskip i Stillehavet. En av containerene åpnet seg og ut svømte 28000 badeleker, - deriblant tusenvis av gule plastender.

Ti måneder etter stormen dukket mange gule ender opp på strendene i Alaska.

Men noen av endene valgte å fortsette videre. De dro langt mot nord, og ble mest sannsynlig fanget i den arktiske pakkisen.

Vanligvis kaster havforskere bøyer på havet for å studere havstrømmer. Men bøyene er få og har en tendens til å forsvinne, forklarer Breivik. Derfor er ikke 28000 plastleker å forakte - selv for en forsker som er opptatt av miljø og klima.

Sammenlignet med forskernes bøyer er jo endene fryktelig mange. Og de holder ut i årevis...

«Ducket» plutselig opp igjen

Og ja. Endene har virkelig holdt ut. I 2003 dukket det plutselig opp en gul and på en strand i Skottland. Og i 2007 ble det funnet en and i England. Etter år i iskalde Arktis, hadde endene kommet seg ut igjen på åpent hav.

– Endene har drevet helt ned til østkysten av Canada. Der ble de sannsynligvis fanget opp av Golfstrømmen og tatt med til England. Det er ganske fascinerende, sier Breivik.

Se reiseruten

– Vi vet jo bare hvor endene falt over bord og hvor de ble plukket opp igjen. Derfor er det stor usikkerhet rundt reiseruten deres, sier Breivik.

En amerikansk havforsker, Curtis Ebbesmeyer , er den som har fulgt endene tettest. Han mener dette er ruten de har fulgt:

«Friendly floatees» sin rute

Kartet er hentet fra Wikipedia Commons. Årstallene forteller når endene er funnet. I 2007 dukket det opp en and i England.

Foto: Wikipedia Commons

For forskerne er dette en morsom historie, men det er også noe mer. De håper endene kan lære dem noe nytt om havstrømmer.

– Havstrømmene kan drive endene rett frem uten krumspring. Men hvis havet er fullt av virvler vil endene ta piruetter og bruke lang tid. Slike virvler er noe av det vi vil vite mer om.

Kan være i Norge

Det er lenge siden endene la på svøm, men fremdeles har man håp om å finne gule ender i Norge. Selv om de kan ha falmet litt i fargen holder de jo ut i det uendelige, forteller Breivik.

– Det er absolutt sannsynlig at de har kommet seg til Norge. Har de klart å komme med Golfstrømmen til Skottland er det ingenting som stopper dem fra å drive til kysten av Norge.

Endene som falt av lasteskipet i 1992 er, i følge wikipedia , merket med «The First Years». Øyvind Breivik vil gjerne ha beskjed hvis du finner noen av disse, eller noe annet spennende, i strandkanten. Du kan ta kontakt på denne adressen: oyvind.breivik@met.no

Er du nysgjerrig på andre ting som har drevet av gårde med vær og vind? Les denne saken: Utrolig ballongferd