Oransje farevarsel for styrtregn

Nedbøren som er venta over Austlandet tysdag kveld og natt blir verre enn venta.

Styrtregn i Vennesla

STYRTREGN: Kraftige regnbyer i Vennesla i Vest-Agder tysdag ettermiddag.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tysdag ettermiddag blei farenivået oppgradert frå gult til oransje, det nest øvste nivået.

Eit stort område med kraftige regnbyer med torevêr byggjer seg opp over Austlandet tysdag ettermiddag.

Farevarselet gjeld frå kl. 17 tysdag til kl. 11 onsdag for:

 • Oppland
 • Akershus
 • Oslo
 • Buskerud
 • Vestfold
 • Telemark
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder

Meteorologisk institutt ventar at dei kraftigaste byene kjem tysdag kveld og fram til onsdag føremiddag.

Styrtregn på Austlandet

SVÆRT KRAFTIGE REGNBYER: Vêrprognosane fortel at det byggjer seg opp kraftig regnvêr tysdag. Men nøyaktig kvar regnet vil treffa er vanskeleg å seie.

Frå tysdag kveld er det venta lokalt kraftige regnbyer:

 • 15–20 millimeter på ein time
 • 30–50 millimeter på tre timar
 • 100 mm i løpet av 18 timar

Det er fare for overvatn i tettbygde strøk, lokal flaum, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flaumskred der regnbyene treff. Det er også varsla å bli vanskeleg å køyra bil grunna overvatn og fare for vassplaning.

– Umogleg å seie nøyaktig kvar

Men nøyaktig kvar regnet kjem, er vanskeleg å seie. Det ser ut til å lande i området mellom Mjøsa og Aust-Agder.

– Regnvêret er delt inn i fleire celler, og det gjer at det er vanskeleg å seie kvar det treff. Men akkurat no ser det ut til at ei av cellene med nedbør treff Aust-Agder og at ei anna celle går lenger nord, forklarar statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Meteorologene ber folk om å halde seg oppdatert ved hjelp av nedbørsradaren på yr.no eller på Yr-appen. Der vil ein kunna sjå nøyaktig kvar byene kjem.

Laster Twitter-innhold

Oransje farenivå betyr at vassmengdene blir så store der regnet treff på sitt verste, at det kan føre til alvorlege skader.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslar også fare for jordskred og flaum. Stigande temperaturar fører til snøsmelting i høgfjellet, og saman med kraftige regnbyer er det venta rask auke i vassføringa i elvane.

– Problemet ser ut til å bli stor mengde nedbør på kort tid. Vêr førebudd på at mindre bekkar og elvar vil fløyme over, seier Gislefoss.

Rådet frå NVE er å reinse stikkrenner og kummer for jord og krus, kvist og lauv, slik at vatnet kan renna uhindra.

Torevêr i kveld og i natt

– I tillegg til nedbøren kan det bli ganske kraftig torever i kveld og i natt, seier Kristen Gislefoss.

Det er den høge luftfuktigheita og dei høge temperaturane som gjer dette. Midt på dagen tysdag er det Sør-Sverige og havstrekket Kattegat som har torevêret over seg.

Laster Twitter-innhold