Flere statsmeteorologer tatt ut i streik

Fra onsdag trappes streiken opp, og det vil derfor ikke bli værmeldinger på TV for noen deler av landet. Værvarslingen på radio vil kun fortsette for Nord-Norge.

John Smits

STREIKER: Du vil ikke se John Smits den neste tiden på værmeldingen. Sammen med 105 kolleger i Oslo er han tatt ut i streik fra onsdag av. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Forrige uke tok hovedsammenslutningen UNIO ut noen statsmeteorologer ved Vervarslinga for Vestlandet i streik.

Det resulterte i et værkart uten varsler for Trøndelag og Vestlandet, ingen værvarsler på radio og delvis tomme tekstvarsler på yr.no for denne delen av landet.

Streiken trappes opp

Fra onsdag 30. mai trappes streiken opp, og 106 statsmeteorologer og forskere ved Meteorologisk institutt i Oslo vil bli tatt ut i streik.

Det betyr at at værmeldingen på TV og radio opphører, og det vil i hovedsak ikke bli publisert tekstvarsler av meteorologene på yr.no.

Streiken får derimot ingen konsekvenser for radiosendingene eller tekstvarslene på yr.no i Nord-Norge.

Fortsatt symboler og temperaturer på yr.no

Værvarslene på yr.no blir utarbeidet av en datamaskin og automatisk oppdatert minst fire ganger daglig.

Du kan derfor fortsatt sjekke været for ditt område, men meteorologene vil ikke korrigere varslene manuelt dersom det skulle være nødvendig.

Så lenge det er faglig forsvarlig vil derfor yr.no være i drift.

Hovedkontoret i streik

Værvarsler og andre produkter fra Meteorologisk institutt er i all hovedsak en samproduksjon mellom regionkontorene i Oslo, Bergen (Vervarslinga på Vestlandet) og Tromsø (Vervarslinga for Nord-Norge).

Som følge av den opptrappede streiken vil værvarsler og produkter som normalt produseres i Oslo og Bergen utebli, mens andre produkter fra Meteorologisk institutt vil kunne inneholde mangler.

Disse tjenestene berøres

Tjenester fra Meteorologisk institutt som berøres av streiken:

 • Daglige værvarsler for hele Sør-Norge.
 • OBS-varsler på yr.no som omfatter Sør-Norge .
 • Værvarsler for fiskebankene i Nordsjøen og havområdene i Sør-Norge.
 • Værvarsler for småbåt-folket langs kysten av Sør-Norge.
 • Værvarsler til sivil luftfart og helikoptertransport offshore.

Tjenester som berøres i media

 • Det vil ikke bli publisert tekstværvarsler på yr.no for Sør-Norge og Trøndelag. (Kun når det er meteorloger på jobb som ikke er tatt ut i streik).
 • Det blir ikke lest værvarsler på NRKs radiostasjoner, og det vil ikke bli vist værvarsler på NRK TV.
 • Intervjuer med statsmeteorologer på NRKs distriktssendinger i Sør-Norge utgår likeledes.
 • Statsmeteorologenes bearbeiding av værvarslene på yr.no vil ramme alle fylkene i Sør-Norge.
 • Spesialvarsler for farlige kyststrekninger, med unntak av spesialvarselet for Trondheimsleia.

Disse tjenestene opprettholdes

Noen tjenester som berører hensynet til liv og sikkerhet vil blir varslet, uavhengig av streiken:

 • Den militære værtjenesten.
 • Overvåking for ivaretakelse av nødvendig nasjonal sikkerhet over norske landområder, i norsk luftrom, og i norske interesseområder til havs.
 • Varsling av ekstremvær som truer liv, helse og nasjonal infrastruktur, i alle deler av landet, til havs og på sokkelen.
 • Beredskapstjenester som gir assistanse til andre statsetater og lokale myndigheter ved flom, skred, ulykker som radioaktiv forurensning, oljesøl, drift av gjenstander, søk og redning, ambulanseoppdrag mv.
 • Storm og kulingvarsler
 • Offshore spesialvarsling for petroleumsinstallasjonene.

Opptrapping av streiken

Streiken vil pågå til partene er enige.

Dersom streiken enda en gang utvides til også å omfatte Vervarslinga for Nord-Norge i Tromsø vil alle tjenestene bortfalle for hele landet inkludert Svalbard, med unntaket av maskingenererte produkter.