Forlenger farevarselet med eit døgn

I 14-tida kjem snø og slaps inn over Sørlandet, før de i løpet av kvelden breier seg over heile Austlandet. Gjer deg klar for nullføre på vegane dei neste tre dagane.

Snø i Vennesla

ÅTVARAR OM NULLFØRE: – Erfaringsmessig er det nokre få centimeter med snø som skaper dei største problema på Austlandet, seier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Foto: NRK

Meteorologisk institutt har utvida farevarselet om vanskelege køyreforhold til å gjelda frå torsdag kveld til midnatt laurdag. Varselet gjeld for Aust- og Sørlandet og fjellet i Sør-Noreg.

– Først gjaldt dette farevarselet ut fredag, men no ser vi at det kjem meir påfyll med nedbør laurdag. Og difor har vi forlenga det til ut laurdag, fortel statsmeteorolog Rannveig Eikill.

I tillegg til snø, sludd og regn, og at temperaturen skal liggje rundt null grader, er det også fare for underkjølt regn i denne tredagarsperioden.

SLIK BEVEGAR NEDBØREN SEG FRÅ KL. 14 TIL MIDNATT TORSDAG:

Av og til er nokre centimeter nok

Kristen Gislefoss

– RO NED FARTEN: Statsmeteorolog Kristen Gislefoss ber folk køyre roleg og forsiktig når snøen kjem på Austlandet torsdag og fredag.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Erfaringsmessig er det nokre få centimeter med snø som skaper dei største problema på Austlandet, med til dømes lange køar, seier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Planlegg du hyttetur til fjells med bil til helga må du difor førebu deg på at det kan bli ekstra vanskeleg.

– Nullføre er eit skummelt føre. Desse dagane blir problemet også store variasjonar. Frå slaps og regn heilt ytst på kysten og til nullføre berre eit lite stykke lenger inne i landet, forklarer statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Laster Twitter-innhold

Både torsdag, fredag og laurdag er det meldt snøbyer som kan gjera det ekstra vanskeleg å komma seg fram med bil. Det er ikkje meldt mykje snø. Men nok til at meteorologane vil komma med ei føre var-åtvaring.

Vêret og føret vil halde seg fint på heile Austlandet fram til torsdag kveld. Då kjem det inn ein del nedbør som meteorologen meiner vil komme som sludd og snø i indre og høgareliggjande strok. Langs kysten vil nedbøren vere nokså våt, som ei blanding av sludd og regn.

– Denne nedbøren skal fortsetja fram til natt til søndag før det blir opphaldsvêr utpå den dagen, er meldinga frå Kristen Gislefoss.

Ber bilistane om å køyre sakte

Gult farenivå er det einaste farenivået Meteorologisk institutt bruker når dei varslar om vanskelege køyreforhold. Det blir aldri varsla på oransje eller raudt nivå om dette. Gult nivå blir nytta for å varsle om at vi kan vente oss eit anna føre enn normalt.

– Folk som bur i fjellområda i Sør-Noreg, i Nord Noreg eller i indre delar av Trøndelag er vant med å køyre bil på snøføre. Dette farevarselet er sendt ut fordi store delar av befolkninga stort sett køyrer på berre vegar, og no får dei noko anna, forklarer han.

Den varsla snøen skal treffa bakken midt i helgeutfarten på Austlandet. Det gjer at Kristen Gislefoss innstendig ber bilistane om å ta det med ro.

– Det er nok mange som skal til fjells på hytta, og denne gongen vil dei nok måtte køyre på snøføre. Då må folk avpasse farten etter forholda, og køyre saktare enn dei gjer på bar veg, oppmodar han.