Farevarsel avblåst etter tre måneder

Skogbrannfaren er nå blitt så redusert at Meteorologisk institutt har avsluttet farevarselet som ble sendt ut i mai. – Det kan likevel være lokal brannfare flere steder, advarer DSB.

Helikopter og brannmann skogbrann Birkenes

MANGE BRANNER: Da heten stod på som verst i juli, var det oppunder 300 branner i naturen på bare én uke i Sør-Norge.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Den uvanlig varme sommeren gjorde terrenget knusktørt mange steder, og det har vært farevarsel over store deler av landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) betegner situasjonen i sommer som ekstrem.

– Første gang med så langt farevarsel

I Sør-Norge ble varselet sendt ut 15. mai. Først nå, tre måneder senere, er varselet trukket tilbake for absolutt alle fylkene. Årsaken er at lavtrykksaktivitet over Norge siste uken har gitt tilstrekkelig nedbør til at det ikke lenger er like stor skogbrannfare.

John Smits

MELDER REGN: Meteorolog John Smits sier lite tyder på at det vil bli tørke den nærmeste uken.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Meteorolog John Smits sier det er første gang han har opplevd at det er sendt ut farevarsel for skogbrannfare over en så lang periode.

– Absolutt lengst varighet og høyest fare var det sør for Stad og Dovre, spesielt sør på Vestlandet og i sørlige områder østafjells, sier Smits.

– Dette er nok den lengste perioden vi har hatt på svært mange tiår der så store områder har vært rammet samtidig over så lang tid, sier fungerende seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB, seksjon for brann og redning.

300 branner på én uke

Tidenes varmeste juli gjorde at nedbørsmengdene den måneden var på under en firedel av normalen mange steder i Oslo, Akershus og Østfold.

Midt i måneden var det oppunder 300 skog-, gress- og lyngbranner i Sør-Norge bare på én uke, men til alt hell uten at noen av brannene fikk store alvorlige konsekvenser.

Selv om været har vært langt mer varierende i Nord-Norge, har det i perioder vært ute farevarsel også i alle de tre nordligste fylkene.

Risikabel grilling

FORBUD: Det har i mange kommuner og fylker vært totalforbud mot grilling under tørkeperioden. En periode gjaldt forbudet hele Sør-Norge.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vær fortsatt forsiktig

Både Meteorologisk institutt og DSB ber likevel folk om å være forsiktige med å gjøre opp ild i naturen. Det kan fortsatt være tørre steder med f.eks. vissen lyng hvor det kan være lokal brannfare.

– Folk må følge de anbefalinger som gis av brann- og redningsvesenet. Det er der man finner informasjon om hva man kan gjøre hvor. Skogbrannfaren er fortsatt til stede, men med lokale variasjoner. Det skal heller ikke så mange dagene til med litt varme og uten nedbør før skogbrannfaren igjen øker, sier Madsen i DSB.

Det generelle bålforbudet i skog og mark gjelder også fortsatt, frem til 15. september.

– Nedbør i hele landet

Ifølge John Smits er det dog lite som tyder på at tørke blir et stort problem igjen med det aller første.

– Utover denne uka og til midten av neste uke ventes varierende vær med periodevis nedbør i alle deler av landet. Det blir heller ikke spesielt varmt. Med andre ord, det ligger ikke an til at skogbrannfaren skal skal ta seg opp igjen, sier meteorolog John Smits.

Laster Twitter-innhold