En blomkålsky snudd på hodet

Slik forklarer meteorologen de spesielle skyene.

«Disse skyene har jeg ikke sett før i mine 57 år på jord, og jeg har alltid vært opptatt av skyer!» skriver Alvhild i en e-post til yr-meteorologene.

Slik forklarer yr-meteorolog Berit Hagen de spesielle skyene:

En opp-ned blomkålsky

Dette ligner på mammatusskyer. Man ser kanskje ikke så ofte disse skyene i Norge, men de er absolutt mulig å se, spesielt om sommeren i forbindelse med tordenvær.

En mammatussky er rett og slett en opp-ned blomkålsky.

Luften varmes opp

Tordensky

TORDENSKY: En cumulonimbus er digre og høye skyer som kan strekke seg gjennom hele troposfæren med en oppblåst nedre del, og en karakteristisk glatt eller flattrykt amboltliknende topp.

Foto: Tim Vasquez / http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cumulonimbus-tav.jpg

En blomkålsky, en cumulus på fagspråket, dannes når lufta nær bakken varmes opp og stiger til værs. Dette kalles konveksjon.

Omvendt konveksjon kan man få når varm og fuktig luft synker ned i kaldere og tørrere luft. Da får man en opp-ned blomkålsky, en mammatus.

Tordenskyer

I en kraftig blomkålsky, slik som tordenskya cumulonimbus, stiger lufta høyt opp i tropsofæren (se faktaboks om troposfæren), men blir før eller siden stoppet av et «lokk» på toppen av troposfæren.

Siden lufta ikke klarer å komme høyere, brer den seg utover horisontalt som en ambolt. Dette lager en amboltsky på toppen av cumulusskya.

Slik dannes mammatus

Lufta som brer seg horisontalt utover skiller seg fra lufta under ved at den er varmere og fuktigere.

Dermed kan det dannes en omvendt konveksjon ved at lufta fra amboltskya synker ned som kuleformede lommer og danner mammatus.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bakkeanalyse 11. september 2011

Illustrasjonen viser en væranalyse fra 11. september i fjor. Den blå linja indikerer et område med kraftige regnbyger over østlige og sørlige deler av Oppland. Det røde symbolet indikerer at torden er observert.

Foto: Meteorologisk institutt

En væranalyse fra 11. september i fjor viser at det var torden i området som bildet ble tatt. (Se første bilde i galleri i toppen).

Slike mammatusskyer kan også opptre ved andre værtyper enn torden. Men vær observant ved torden, da har du sjansen til å få et glimt av disse skyene.

PS! Mammatus er latin for bryst eller jur, og skyene har fått dette navnet fordi de ligner på pupper.