El Niño er tilbake

No har vêrfenomenet El Niño oppstått på nytt, og det kjem til å påverke vêret fleire stader i verda.

El Niño 2019

TILBAKE: Fenomenet El Niño er tilbake, men i mykje svakare grad enn tidlegare.

Foto: NOAA

Den statlege amerikanske vitskapsorganisasjonen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) meldte dette i ei pressemelding torsdag.

– El Niño-forhold har oppstått i Stillehavet ved ekvator, seier Mike Halpert i NOAA i pressemeldinga.

Vêrfenomenet oppstår vanlegvis med to til sju års mellomrom. Då er overflatevatnet i delar av Stillehavet unormalt varmt.

Årsaka til at fenomenet har fått namnet, er fordi fenomenet som oftast når høgdepunktet rundt jul. Fiskarane i Sør-Amerika har derfor i lang tid kalla det for «El Niño» (gutungen på spansk), noko som er ei tilvising til Jesusbarnet.

Svakare enn førre gong

Det er fire år sidan sist El Niño oppstod. Kombinert med klimaendringar førte El Niño til fleire temperaturrekordar. 60 millionar menneske i 13 land trengde nødhjelp.

2015 var den kraftigaste versjonen av fenomenet som har blitt registrert. Årets utgåve blir det 28. registrerte tilfellet. Første gong det oppstod var i 1902.

El Niño kjem ikkje til å bli like ekstrem i år, men det er venta å gi våtare vêr i den sørlege delen av USA dei kommande månadane.

– Sjølv om havets overflatetemperatur er over snittet, syner observasjonar og klimamodellar at El Niño vil vere svak, seier Halpert.

Det er berre 55 prosent sannsynleg at «Gutungen» kjem til å halde fram utover våren.