Ekstrem-P.I.L.S

- Det blir litt sånn kva var det me sa. Eit spark til politikarane som i dag seier nett det same hippiane sa for 30 år sidan, seier programleiar Bård Ose.

Laurdag 29. september er det klart for Ekstremêrver-P.I.L.S.

 

Bård Ose og Finn Tokvam er programleiarar for P.I.L.S
Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

I P.I.L.S. laurdag 29. september blir temaet klima og miljø i populærmusikken.

P1-programmet P.I.L.S. er eit mange program som skal bidra under Ekstremværuka. Ifølgje programleiar Bård Ose blir det spark til både politikarar og turneartistar.

Tilbake til hippietida

- Vi går heilt tilbake til hippiane som sang ut om å redde jordkloden. Men det var jo ingen som høyrte på dei og ingen tok dei seriøst. Men det dei sang om for over 30 år sidan, er jo akkurat det same som politikarane snakkar om i dag, påpeikar Ose.

- Live Earth-turneen skal også få sitt. Ein turne der artistar reiste rundt i verda for å kjempe mot klimatrusselen. Det er sjølvmotseiande at artistane brukte så utruleg mykje energi på å vise sitt engasjement. Er det noko turnerande artistar ikkje skal gjere, så er det å snakke om klima, då møter dei seg sjølve i døra, seier Ose engasjert.

Også litt moro

Men Ose poengterer at det ikkje bare blir seriøst snakk, det er jo trass alt P.I.L.S.

- For første gong blir det ei litt seriøs utgåve av P.I.L.S., men tonen blir den same. På sedvanleg vis blir det jo litt moro også. Vi har til dømes ei morosam historie om det kritikarroste norske bandet Matchstick Sun. Den handlar også om klima og miljø, meir vil eg ikkje røpe.

- Flott av NRK

P.I.L.S.-redaksjonen meiner det er positivt at NRK set fokus på klimautviklinga gjennom Ekstremværuka.

- Det er flott at NRK brukar ei heil veke til å forklare for sjåarane og lyttarane kva som skjer med vêret som følgje av klimautviklinga.

  P.I.L.S si heimeside

Fleire program med ekstremvêr