Dette kjem på yr.no

Den fyrste offisielle versjonen av yr.no vart lansert i september 2007. No er planane for vidareutviklinga av sidene klåre.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det har kome fleire nye versjonar av yr.no etter lanseringa i fjor. Det har kome til nye tenester som utskriftsvenleg versjon, vêrstatistikk, skiførekart, snødybdemålingar, observasjonsdata og meir avanserte kart. Det er òg lagt ut varsel for rundt 500 000 fleire stader enn det vi hadde ved lansering. I tillegg har vi fått nye meteorologiske modellar som er meir nøyaktige enn dei gamle. Det er gjort svært mange mindre justeringar på sidene for å fjerne feil og gjere sidene lettare å bruke.

I det vidare arbeidet med yr.no legg vi vekt på:

 • Å rette feil på sidene (vi set stor pris på tips om feil på sidene!)
 • Å gjere varsla meir nøyaktige ved å skifte til meir finmaska meteorologiske modellar.
 • Tilbakemeldingane og ynske vi får frå brukarane (send gjerne e-post!)
 • Å gjere fleire meteorologiske data tilgjengelege (lage nye tenester).

Vi arbeider så hardt vi kan for å gjere yr.no til verdas beste vêrteneste på nett!

Nye tenester i år og neste år

 • Hav og kyst. Bølgevarsel, vind o.s.v.
 • Klimautvikling. Utviklinga i temperatur og nedbør dei siste 100/200 åra. «Slik blir vêret om 50 år».
 • Soloppgang/-nedgang/mørketid. Vi ynskjer å bruke eksakt korrekte tider for sol opp/ned i alle figurane som du finn på yr.no.
 • Samla varsel for heile landet. Nye sider der du ved eit enkelt blikk kan sjå varsel for heile landet på ein gong (a la vêrvarselet i Dagsrevyen).
 • «Noreg no». Nye sider der du kan sjå korleis vêret er i heile landet akkurat no, kombinasjon av data frå målestasjonar samt radarbilete.
 • Satellitt. Nye sider med svært mange radarbilete frå Meteosat-satellittane.
 • Nye radar-sider. Gjere det mogleg å bla gjennom eitt og eitt radarbilete, samt starte og stoppe animasjonen av dei siste bileta.
 • Avansert langtidsvarsel. Leggje på informasjon om kor sikkert varselet er per dag (med særskilt markering når varselet er usikkert), samt leggje ut sannsynlegheitsvarsel (som viser kor sannsynleg temperatur- og nedbørsvarsla er). Samtidig som vi markerer kor sikkert langtidsvarselet er, ynskjer vi å leggje ut meir finmaska varsel (meir enn eitt symbol per dag).
 • Varsel for skydekkje og trykk neste 48 timar.
 • Spesialvarsel for UV (solstråling) og skogbrannfare .
 • Mobil-versjon. Vi held på å lage ein mobilapplikasjon (eit lite program du kan installere på mobiltelefonen din) samt vanlege wap-sider.
 • Forbetring av søket.
 • Vise lokale nettkamerabilete. Fleire nettkamera viser tydeleg kva slags vêr som er i området, og desse er eit godt supplement til varselet.
 • Samanlikning av varselet fleire stader. Sjekk varselet for svigermor, hytta og London på éi side – finn ut kvar du bør dra på tur!

Send oss gjerne tilbakemeldingar om det er andre ting du ynsker deg!