Det ustyrlege sommarregnet

Her får du forklaringa på kvifor Yr bommar på regnbyene om sommaren, og kva du kan gjere for å ikkje bli overraska over vêret.

Høljeregn i bergen gir gummistøvel-gøy

GUMMISTØVELGØY: Sommerregnet kan komme overraskande på når ikkje timesvarselet på Yr viser regndropar. Kva gjer du når du blir overraska av regnet?

Foto: Charlotte Magnussen/ @fotolotten på Instagram

«Ingen nedbør" sa'rem. Stol på yr, sa'rem. Glem det. Null tiltro.» Skriv ein Yr-brukar til oss etter å ha blitt overraska av sommarregnet.

«0mm regn = 15mm 👿👎», skriv ein annan.

Det norske sommarvêret tek oss stadig vekk på senga, og mange har nok opplevd å få meir vatn i hovudet enn det Yr hadde meldt.

Difor er sommerbygene vanskelege å varsle

Du har høyrt det før, men vi seier det igjen: Det norske sommarvêret er ustabilt.

Yr-brukarane blir overraska gong på gong fordi datamodellane ikkje fangar opp alle dei små regnbyene, forklarer Morten Andreas Ødegaard Køltzow. Han jobbar med datamodellane på Yr.

– Desse regnbyene har så liten utstrekning og er så kortlevde at det er frykteleg vanskeleg å plassere på riktig stad, til riktig tid. Vi kan ikkje vite om ettermiddagsbyer kjem i Oslo eller Drammen. Men vi kan vite at det kjem i det området, forklarar utviklaren.

Større vêrsystem blir plukka opp av datamaskinene sine modellar.

I dag, 4. juli, er det eit stort system over Nord-Noreg som vises tydeleg på varselet på Yr. Samstundes er det mangesmå regnbyer på indre Austland og Vestlandet som ikkje alle kjem opp som regndropar på kartet der du er.

Nedbørsprognose
Foto: Meteorologisk institutt

Ustabile luftmassar

– No har vi ustabile luftmassar som dekker Austlandet og Telemark, som gjer at det lett dannar seg regnbyer. Typisk sett er desse byene mest aktive om ettermiddagen når sola har varma litt, fortel statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Når sola varmar opp bakken blir også lufta nærast jorda oppvarma. Den varme lufta stig til vêrs. Høgare oppe i atmosfæren møter den varme og fuktige lufta dei kalde luftmassane.

Fukta kondenserer, og blir til regnskyer. Kraftige byer kan også komme med torevêr.

– Det er eit typisk sommerfenomen i innlandet, forklarer meteorologen.

– Kysten får mindre av desse byene. Deter fordi vatnet ikkje blir like lett oppvarma som landjorda.

Dobbel paraply på operaen

NY METODE: I sommar testar meteorologane ut eit system der dei køyrer vêrvarslingsmodellar mange gonger med litt ulike starttilstandar av atmosfæren. Kor ulike køyringane blir, fortel kva område det er størst uvisse knytt til nedbøren. Neste sommar skal denne metoden takast i bruk for fullt, vi kryssar fingrane for at den skal fange sommarregnet!

Foto: @bergenger/Instagram

Slik får du mest ut av Yr

Du som Yr-brukar kan lære nokre triks for å vere betre budd på dei ustabile regnbyene:

Nåvarsel vs Yr

NÅVARSEL: På Yr sine mobilsider viser nåvarselet, den øvste grafen, nedbøren for dei neste 90 minuttane i områda der radaren når. Dette varselet fangar opp at det skal komme nokre regnskur, sjølv om teiknet viser sol.

Foto: Skjermdump frå mobilsidene til Yr

Følger du meteorologane på Twitter? Dei melder ifrå når dei ser at kvar det blir stor byeaktivitet.

Du kan også sjå på vêrkartet på Yr.no for å sjå i kva område det er venta å stor byeaktivitet, eller på vêrradaren for å sjå kvar det regnar akkurat no.

På vêrmeldinga og i tekstvarselet kan du legge merke til når meteorologen seier eller skriv at det er venta spreidde ettermiddagsbyer i ditt område. Då veit du at det kanskje kjem ei regnskur der du er, og kan ta med paraply for å vere på den sikre sida!