Derfor bommar Yr på skyene

Ikkje nøgd med meldingane på Yr? Har du fått overskya eller regn når det er meldt sol? Lurer du på kvifor? Les dette!

Yr melder sol - himmelen er grå

SAMSVARAR IKKJE: – Synes dere dette ser ut som skyfritt og sol, spør ein lesar på Facebook, og sender dette bildet. Yr-meteorologar forklarar kvifor det vert feilmeldingar om skydekket.

Foto: Skjermbilde Yr Facebook

Symbola på Yr viser sol, men himmelen er overskya, fortel Yr-lesarar på Facebook. Dei er leie av feil vêrmeldingar, og dei undrast kvifor det skjer:

«Lurer litt på hva dere driver med? I dag melder dere fortsatt strålende solskinn her jeg oppholder meg, Bømlo, men vi har ikke sett sola enda. Bare skyer!».

Ein annan person er også oppgitt over feilmeldingar, og sender ved bilde av situasjonen.

«Synes dere dette ser ut som skyfritt og sol», spør han, og skriv vidare:

«Jeg vil ha en beklagelse og gratis is i 1 år! Jeg ble lovet sol i flere dager, også på morgenen.»

Jørn Kristiansen som har øvste ansvaret for Yr og statsmeteorolog Bjart Kristiansen forklarar problema knytt til feilmeldingar om skydekket.

1. Utfordrande for vêrmodellane

Vêrsymbola på Yr er utarbeidde av ei datamaskin og vert oppdatert fire gongar i døgnet.

Før vêrsymbola vert lagde ut på Yr korrigerer vi dei automatisk opp mot lokale forhold ulike stader i landet og mot observasjonar vi har tilgjengelege. Skjer det raske endringar i skydekket, viser kanskje symbola noko anna enn slik det verkeleg er, fortel Jørn Kristiansen.

Men sjølv ved nylege oppdateringar på Yr kan vêrsymbola vise noko anna enn det du ser ut vindauget. Vêrvarslingsmodellen har rett og slett feila i utrekningane om skyene.

– Stråleskjemaet som reknar ut dette, tek omsyn til retningane til solstrålane, hellinga på sola, og korleis sola strålar mot skyene og mot bakken. Å rekne ut kvar skydekket dannar seg, kor lang tid sola bruker på å fordampe vekk skyene, og om sola i det heile tatt klarer det, kan til tider vere vanskeleg for modellen, forklarar Jørn Kristiansen.

2. Sommarvêr er ekstra vanskeleg

På sommaren kan vêret endre seg fort. Du har sikkert opplevd at det plutseleg har dukka opp tåke, skyer eller regnbyer. Varmen frå sola er ei av årsakene til at dette kan vere utfordrande å melde.

Lokal regnbyge sommeren 2013

LOKALT: Ettermiddagsbyer er typisk om sommaren, og er utfordrande for Yr å melde.

Foto: Torstein Kiserud

Statsmeteorolog Bjart Eriksen forklarar at om sommaren vil den sterke solinnstrålinga varme opp bakken, som igjen vil varme lufta. Når den varme lufta stig til vers og vert kjølt ned, kan det danne seg skyer. Det kan vere store lokale forskjellar for kvar skyene dannar seg. I skyene kan det i tillegg dannast regn, og kvar regnet treff, kan vere vanskeleg å garantere.

– Vi bruker ofte ein kjele med kokande vatn som eksempel på regnbyer. Du veit at vatnet til slutt vil boble, men du veit ikkje kvar den første bobla treff. Tek du halve gryta på plata, veit du at boblene kjem på den sida av gryta som er på plata, fortel Eriksen og utdjupar:

– Det same gjeld for skyene over landet. Kanskje veit vi at skyene vil danne seg i Sør-Noreg, og deretter kan vi snevre det inn og seie at Austlandet får skyer. Kanskje kan vi til og med peike ut kva fylke som får regnet. Men framleis vil det vere vanskeleg å vite kvar i fylket skyene legg seg, og kvar skyene slepp regnet.

Sjå forklarande video om ettermiddagsbyer om sommaren:

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Sommerbyger.

Kjersti Oppstad Strand forklarar ettermiddagsbyer.

3. Vil varsle hyppigare og meir nøyaktig

Yr har punktvarsel som varslar vêret nesten på adressa du oppheld deg. Men ustabilt sommarvêr kan altså gjere at dei lokale vêrvarslingane kan by på feilmeldingar.

– Er vêret veldig lokalt, kan tilnærmingane i vêrvarslingsmodellen fort bli feil, og vêret vert ikkje som varsla akkurat der du er, seier Bjart Eriksen.

Jørn Kristiansen fortel at Yr stadig jobbar for å kunne gi betre vêrmeldingar til folk.

– For tida jobbar vi med utvikle nåvarsling for skydekket, lik nåvarselet for regn, i tillegg til å gjere vêrvarslingsmodellane endå betre gjennom å oppdatere varsla hyppigare og formidle uvissa om vêret betre. Nye metodar vil auke sjansane for å løyse problema med varslingane, forsikrar han.

Kommunikasjon er ein viktig del av vêrvarslinga til Yr. På sosiale medium oppdaterer meteorologane det som skjer med vêret gjennom heile dagen.

– Vi bruker Twitter hyppig for å formidle kunnskapen vi har om vêret, og om symbola på Yr kan vêre feil. Twittermeldingane viser vi også på Yr sine nettsider for å gi meirverdi til symbolvarsla. I sommar har meteorologane twitra mykje om lokale regnbyer, fare for torevêr og tåke, og om nedbørsmengder som er venta, fortel Jørn Kristiansen.

Skjermbilde Twitter-melding @meteorologene

OPPDATERT: Sjekk ut @meteorologene på Twitter for hyppige oppdateringar om vêret. Du treng ikkje ha Twitter-profil for å sjå dette.

Foto: Skjermbilde / Twitter

Les også: