Ny formel kan regne ut faren for flom

Seniorforsker ved Meteorologisk institutt har utviklet en formel som kan brukes for å regne ut sannsynligheten for ekstrem nedbør. – Metoden viser at faren for ekstrem nedbør øker over hele verden.

Bekken har funnet ny vei forbi hus på Espeland i Bjerkreim

MYE NEDBØR: Slik så det ut da bekken fant en ny vei rundt et hus på Espeland i Bjerkreim kommune i 2017.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Så vidt jeg vet er vi de første i verden som har tatt i bruk denne formelen. Den gir oss bedre forutsetninger for å forutse flom, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.

Metoden tar utgangspunkt i værdata fra hele verden, som viser variasjoner i nedbørsmengde over en periode på 60 år.

Analyserer risikoen for flom

Benestad sin studie er akseptert av det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Research Letters. Bakgrunnen for studien er å skape et godt utgangspunkt for å analysere risikoen for flom.

– Når vi får store nedbørsmengder, er det ofte fare for flom. Vår formel gir en indikasjon på hvor ofte vi får slik nedbør. Dermed vil den kunne gi et risikobilde for flomhendelser, sier Benestad.

Rasmus Benestad

– ALDRI GJORT FØR: Seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad, har sammen med fire andre kolleger utviklet en ny metode for å analysere nedbør.

Foto: met.no

Formelen tar utgangspunkt i antall nedbørsdøgn, samt gjennomsnittlig nedbørsmengde siden 1961. Med disse tallene som utgangspunkt kan man regne ut faren for perioder med ekstreme nedbørsmengder.

– Vi viser altså at antall regndager og de vanlige nedbørsmengdene henger sammen med mer ekstreme nedbørsmengder og at en økning i disse gjør at mer ekstreme nedbørsmengder kommer oftere, sier Benestad.

For dem som vil prøve seg på en sommernøtt er formelen som følger:

Pr (X>x) = fw exp (-x/ μ). «X» er nedbørsmengden for en vilkårlig dag mens 'x' er en terskelverdi som brukes for å angi om nedbørsmengden kan klassifiseres som 'kraftig' eller 'ekstrem'. For eksempel kan vi si at x=50 mm tilsvarer mye nedbør. Fw er hvor ofte det regner og μ er hvor mye regn i gjennomsnitt det kommer de dagene det regner.

Studien er en del av KlimaDigital-prosjektet, som skal forske på effektene av klimaendringer knyttet til jordskred og flomskred som følge av nedbør.

Ekstrem nedbør i hele verden

Benestad har hentet historiske værdata fra hele Europa, USA og deler av Asia. På bakgrunn av dette har han funnet ut at faren for ekstrem nedbør øker over store deler av verden

– I Norge er det Vestlandet som har hatt størst økning i antall regndager. Dermed er også faren for ekstrem nedbør større her enn i resten av landet, sier Benestad.

Disse dataene er nå gjort tilgjengelig gjennom denne nettsiden. Her kan du selv hente ut data og se hvordan nedbøren har endret seg i din by siden 1961.

Flom-ekspert ved NTNU, Oddbjørn Bruland, sier det er et stort behov for å forutse ekstreme nedbørstilfeller. Han nevner flommen i Utvik som et eksempel. Bruland mener likevel denne modellen ikke vil være tilstrekkelig for å forutse slike tilfeller.

Oddbjørn Bruland

– NØDVENDIG: Flomekspert ved NTNU, Oddbjørn Bruland, sier det er helt nødvendig å utvikle metodikk som kan forutse faren for ekstrem nedbør og flom.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Modellen kan være et greit hjelpemiddel, men episoden i Utvik var langt utover det denne modellen kan si noe om. Både meteorologien, hvor mye avrenning nedbøren vil gi og hvor vannet tar vegen er viktige faktorer som må tas med i betraktningen for å kunne forutse slike episoder, sier Bruland.

Global oppvarming har skylden

Ifølge Benestad skyldes økningen i ekstrem nedbør i store deler av verden at atmosfæren har blitt fuktigere som følge av global oppvarming.

– Når det blir varmere, blir det større fart på vannets kretsløp. Dette fører igjen til at det blir mer fordamping og fuktighet i atmosfæren. En fuktig atmosfære skaper flere regndager, sier seniorforskeren.

I april var det storflom flere steder på Østlandet. Også Sogn og Fjordane ble rammet av ekstreme vannmengder.

GEITER FAST I FLOM: I oktober i fjor ble 13 geiter fanget i en flom i Luster i Sogn og Fjordane.