Dei første vêrmeldingane for jula er klare

13 dagar før jul avslører meteorologane kvar dei meiner det blir kvit jul.

Første prognoser om hvit jul

SNØFATTIG KYST: Ifølge Meteorologisk institutt blir det truleg ikkje snø på julaftan langs kysten heilt frå Brønnøysund, via Vestlandet og forbi Sørlandet.

– Men det er eit førsteutkast, poengterar Kristian Gislefoss.

Der det er snø på grantrea på bildet over vil det bli kvit jul. Eit bart grantre betyr bar bakke. Kort sagt kan vi samanfatta julevêrvarselet med at:

  • Helgen blir våt

    TRUR OG HÅPAR: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss vågar seg utpå med eit ekstra langt langtidsvarsel.

    Foto: Tom Nilssen / NRK
    Nord-Noreg blir dekka av snø ned til og med Bodø.
  • Frå Brønnøysund og sørover blir det bar bakke.
  • Bart blir det også langs kysten av Trøndelag, heile Vestlandskysten og forbi Sørlandet.

– Men ein må hugse på at ein ikkje nødvendigvis skal så langt inn i landet før det kan vere kvitt, trøystar statsmeteorologen.

Ber oss ta det med ei klype salt

Yr sine langtidsvarsel går ni dagar fram i tid. Det er fordi det er for usikkert å melde vêret lenger fram enn det. No er det 13 dagar til julaftan, men meteorologen trur likevel han kan lese i prognosane så langt fram.

Så stor er sjansen for hvit jul

STATISTISK SETT: Dette er kartet som syner kor stor sjanse det er for kvit jul der du bur.

– Eg har sett på kor mykje påfyll av nedbør dei ulike stadene får, i tillegg til temperaturutviklinga. Vi har prognosar som seier noko om kor sannsynleg det er, og difor kan vi seie noko om dette. Men det er lenge til, og det er mykje som kan skje, forklarar Gislefoss.

Mest trygg, ja faktisk heilt sikker på kvit jul, er han om fjellet i Sør-Noreg og Finnmarksvidda.

Laster Twitter-innhold

– Vêrsituasjonen seier høgtrykk

– Så lang tid på førehand kan vi ikkje seie at det blir minus tre grader og snø i Oslo på julaftan. Men vi kan seie noko om vêrsituasjonen framover, og det er ikkje mange lågtrygg som er venta, ifølge Gislefoss.

Lågtrykk ville gjort det nærast umogleg å seie noko om vêret så lenge på førehand.

– Eg trur dei aller fleste på Austlandet kan satse på ei kvit jul. i byar som Larvik og Tønsberg, som ligg heilt i sjåkanten, er litt usikre. Sørlandet er også eit tvilstilfelle. Generelt er det i Sør-Noreg det er størst sjanse for endringar, seier han.

Laster Twitter-innhold