Normal

De optimale surfeforholdene

Bølgesurfing har blitt en populær sport i Norge. Men hvilke værforhold kreves for at bølgene bryter perfekt?

Inge Wegge surfer i Lofoten

Surfing i Lofoten (illustrasjonsbilde av surfer Inge Wegge).

Foto: Wegge

Ikke bare har vi blitt en yndet surfedestinasjon, med blant annet Lofoten og Stad i bresjen, Norge og Jæren er også vertskap for EM i surfing i 2017 og 2018. Men hvilke meteorologiske forhold må ligge til rette for optimale surfeforhold?

Slik vokser bølgene

Vindgenererte bølger styres hovedsakelig av tre faktorer:

  • Vindstyrke
  • Strøklengde - havstrekningen vinden blåser i samme retning som bølgene
  • Varighet - hvor lenge vinden påvirker bølgene

Når vind blåser over hav, vil bølger gradvis vokse. Små krusninger på overflaten blir etter hvert til lengre bølger med større utslag, og som går raskere. På et tidspunkt vil bølgene gå like raskt som vinden og veksten avtar. Full utvikling oppnås kun når vinden har blåst lenge nok og over en tilstrekkelig distanse.

For det blotte øye fremstår bølgeforholdene på det åpne hav ofte kaotiske - et sammensurium av korte og lange bølger som kommer fra forskjellig retninger, enten dannet lokalt (vindsjø) eller som kommer langveisfra (dønning). Likevel, noen ganger oppstår en viss orden.

Nordic Surf Games på Borestranda på Jæren

Når vind blåser over hav, vil bølger gradvis vokse, og små krusninger blir etter hvert til større bølger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Bølger med forskjellig hastighet

Et kraftig vindfelt i Atlanteren vil generere et spekter av enkeltbølger, fra noen få centimeter, til flere hundre meter lange. Jo lengre de er, jo raskere er forplantningen – bølgene er det vi kaller dispersive.

Et «rotete» bølgesystem sør for Island vil på veien mot Norge rydde opp i rekkene slik at de lange bølgene ankommer Jæren, Stad og Lofoten først, mens de korte bølgene ankommer en dag senere - og det er nettopp dette en surfer ønsker. Rene linjer. Orden.

Nå mangler kun én ting.

Fralandsvind – er det bra?

Prikken over i’en bestemmes av den lokale vinden på stranda. Kommer vinden fra havet, vil de lange bølgene blir «forurenset» av kortere bølger dannet av den lokale vinden. Blåser vinden derimot fra land, er avstanden fra stranda til bølgene så kort at de lange bølgene forblir nesten uforstyrret, altså glatte og fine.

Fralandsvind har også den ønskede effekten at vinden holder bølgene oppe noe lenger, slik at bølgene bryter mer ordnet.

Langs vestkysten av Norge er nettopp mangel på fralandsvind et større problem enn manko på bølger.