«Når kjem snøen?»

Og når startar eigentleg vinteren? Det næraste vi kan komme eit svar, finn vi i statistikken.

Snøfall

SNØFNUGG: Det blir fort vinterstemning når det kvite begynner å dale frå himmelen.

Foto: Stephen Gross / Ap

Når det lir mot vinter får meteorologane stadig høyre spørsmålet: «når kjem den første snøen?» Svaret på dette varierer sjølvsagt stort frå år til år, om du oppheld deg nord eller sør i landet, eller om du befinn deg i låglandet eller i fjellet.

Døgnmiddeltemperaturen blir ofte brukt til å definere når vinteren begynner. Når denne fell under 0 grader, kan vi med god grunn kalle det vinter.

Ofte heng denne temperaturen saman med når det første snøfallet kjem. Det er fordi at om det første snøfallet skal bli liggande på bakken, bør døgntemperaturen ligge under 0 grader.

Det er svært sjeldan at første snøfall blir liggande over tid om dette kravet ikkje er oppfylt.

Tromsø

I Tromsø kan snøen kome tidleg på hausten. I 1973 kom snøen alt 11. september. Her har det blitt målt snødjupn sidan 1895. Normalt vil vinteren i Tromsø bringe med seg 74 døgn med snøfall.

Med døgnmiddeltemperaturen som utgangspunkt, begynner vinteren her 6. november.

Altså er det statistisk gode sjansar for at snøen i Tromsø etter denne datoen blir liggande til snøsmeltinga om våren.

Trondheim

I Leinstrand ved Trondheim fall den første snøen så tidleg som 28. september i 1966. Inne i Trondheim sentrum fall første snøen 2. oktober 1916.

Normalt sett vil vinteren i Trondheim føre med seg 27 døgn med snøfall. Dette er færre enn Oslo.

Med døgnmiddeltemperaturen som utgangspunkt, begynner vinteren her 19. november.

Oslo

I Oslo er tidlegaste registrerte snøfall 12. oktober i 1926. Seinaste registrerte første snøfall er 27. januar i vintersesongen 1929–1930.

Statistisk sett vil første snøfall vere 14. november, og med døgnmiddeltemperaturen som utgangspunkt begynner vinteren her 20. november.

Oslo kan forvente seg 31 døgn med snøfall gjennom ein vinter.

Bergen

Meteorologisk sett har Bergen, saman med store delar av kyststroka i Noreg, faktisk aldri vinter.

Det er fordi døgnmiddeltemperaturen for vintermånadane statistisk sett ikkje fell under null grader. Men det betyr ikkje at det aldri kjem snø, for det kan bli kaldt her også.

Flesland ved Bergen har tidlegaste registrerte snøfall 13. oktober i 1971. I sentrum av Bergen har det tidlegaste snøfallen «først» blitt målt 15. oktober i 1905.

Normalt sett er det 15 døgn med snøfall her.

Vinteren 1929–1930 blei det ikkje registrert målbar første snø før mars. Og det har ei logisk forklaring: Snødjupn blir berre målt klokka 07 om morgonen kvar dag i vinterhalvåret.

Dette betyr at det kan falle snø som smeltar før den er blitt målt, og som dermed heller ikkje vil kome med i snødjupnstatistikken.

Her kan du lese meir om snø: