Nytt farevarsel på oransje nivå: – Intens nedbør på veg

Vestlandet skal dynkast grundig. – Det blir store problem med overvatn, seier meteorologen.

Farenivå oransje

STORE MENGDER REGN: Tysdag kveld og natt til onsdag skal det regne kontinuerleg og kraftig i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

– Det passerer ein intens front som vil gje intens nedbør, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Frå tysdag kveld er det venta 60 millimeter nedbør i løpet av seks timar på dei mest utsette stadene i Hordaland og Rogaland.

– I løpet av 24 timar kan desse områda venta seg rundt 100 millimeter nedbør. Det betyr at det vil komme jamt svært mykje nedbør, seier meteorologen.

Til samanlikning kom det 138,5 millimeter i Bergen i løpet av heile september i fjor.

– Kan føra til store problem med overvatn

Nedbørsmengdene blir så store at Meteorologisk institutt har vald å sende ut farevarsel på oransje nivå. Det er det nest øvste farenivået, og betyr stor fare (sjå faktaboks under).

– Dersom det kjem ti millimeter regn i timen, slik vi ventar, så får du vi store problem med overvatn på vegane. Det er ganske intens nedbør dette, og så er det ein front, ikkje bygevêr. Dermed kjem det jamt mykje nedbør over eit stort område over tid, forklarar Fagerlid.

Geir Ottar Fagerlid

ÅTVARAR: Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid varslar farleg vêr på Vestlandet tysdag kveld og natt til onsdag.

Foto: Meteorologisk Institutt

Det er eit lågtrykk som kjem inn over Vestlandet med mild luft tysdag kveld. Temperaturane skal stiga kraftig, og det same vil snøgrensa. Lågtrykket har også med seg vind som kan gje liten storm på kysten nord for Boknafjorden.

Slik er varselet:

  • Sogn og Fjordane: Gult farenivå
  • Hordaland: Oransje farenivå
  • Rogaland: Oransje farenivå

Dette kan vi vente oss:

  • Fare for overvatn i tettbygde område
  • Lokal flaum
  • Bekke- og elveløpsendringar
  • Jord- og flaumskred der regnbyene treffer

– Lågtrykket treffer først i Sogn og Fjordane, og bevegar seg sørover til Rogaland i løpet av kvelden og natt til onsdag, fortel Fagerlid.

I Rogaland er det nordlege og indre delar av fylket som blir råka. Sør i Rogaland er det venta lite nedbør.

NVE varslar flaum- og jordskredfare

Noregs- vassdrags og energidirektorat (NVE) varslar om flaumfare og jordskredfare på gult nivå for Vestlandet.

Flaumfaren handlar om at vassføringa i elver og bekkar vil auka raskt i perioden den intense nedbøren kjem. Folk blir oppmoda om å sikre og flytte verdiar vekk frå utsette område. Til dømes bilar, campingvogner som står langs elver og bekkar.

Vinterføre i nord

I Nord-Noreg har veka starta med vanskelege køyreforhold på fjellovergangane. Eit lågtrykk i Barentshavet har ført til sterk vind frå vest og nordvest, på kysten i heile landsdelen.

LES OGSÅ: Utvidet farevarsel i nord: Politiet advarer om vanskelig vinterføre

Men ikkje nok med det. Onsdag er det også venta mykje nedbør på Helgeland, Saltfjellet og i Salten. Farenivået er sett til gult, men lokalt kan det komme mellom 80 og 100 millimeter nedbør på 24 timar. Først onsdag kveld gir nedbøren seg.

Nedbør Nordland

Lågtrykket som treffer kysten av Nordland og Trøndelag vil også ha med seg kraftig vind. Spesielt onsdag føremiddag. Då er det venta vindkast på 30–35 meter per sekund.

Laster Twitter-innhold