– Halvmånen gir mer regn

Den gamle myten om at månen påvirker regnet blir nå bekreftet av vitenskapen.

Måne

HALVMÅNEN: På en eller annen måte påvirker månen regnet her på kloden. Forskerne forstår ikke hvorfor.

Foto: c@rljones/flickr.com

Ved en tilfeldighet oppdaget nylig amerikanske forskere en sammenheng mellom regn og månefaser: Rundt halvmåne faller det mer regn enn ellers.

Har du en forklaring på dette fenomenet? Skriv inn på facebook!

Mye vann i elvene

Brevik-elva Isfjorden

ELV: Vannstanden er litt høyere i perioden rundt halvmåne.

Foto: Monika Frisvold Vågen

Det hele startet med en oppdagelse av vannstand i små elver. Det var rett og slett mer vann i elvene i perioden rundt halvmåne.

For å kontrollere funnet hentet forskerne inn målinger av vannstand fra de siste hundre årene, gjort på over ti tusen steder. Dette bekreftet sammenhengen.

Det endelige beviset

En sammenheng mellom månefaser og vannstand trengte i seg selv ikke bety at månen påvirket regnet. En tidligere studie hadde nemlig vist at månen og tidevannskreftene kunne heve vannspeilet.

For å finne en forbindelse til regnet brukte forskerne målinger fra over tusen værstasjoner. Disse bekreftet og forfinet teorien deres:

Regnet kom faktisk noen dager før halvmåne.

Tur i kveldsregn

MÅNESKINNSTUR: Kan bli ekstra vakkert i regnet!

Foto: Per Kvalvik

Gir ikke flomkatastrofer

Selv om den gamle myten nå kan være bekreftet, er det snakk om en svært liten effekt. Månen kan for eksempel ikke få skylden for den siste tidens flom og oversvømmelser i Pakistan.

Månen er, ifølge forskerne, bare ansvarlig for én til to prosent av økningen i nedbør.

Sender stafettpinnen videre

Forskerne har ingen forklaring på fenomenet, og overlater til andre å løse mysteriet.

En mulig teori er at månens bane endrer magnetosfæren, området omkring jordens magnetfelt, som består av ioniserte partikler. Dermed kommer det flere partikler fra universet inn i atmosfæren, noe som igjen forårsaker mer regn.

Randall Cerveny, hovedmannen bak måne-studien, holder en knapp på en annen teori: Månens bane øker mengden av støv fra meteorer, som igjen vil utløse en stigning i regnvannet.

Del din teori på facebook

Kanskje du kan forklare denne litt merkelige sammenhengen?

Har du en teori er du hjertelig velkommen til å lansere den på yr.no sin facebook-side!