– Dette markerer en ny æra av klimaendringer

Konsentrasjonen av klimagasser i lufta har passert en historisk høy grense og vil sannsynligvis ikke vippe tilbake under grensen på mange generasjoner, sier Verdens Meteorologiorganisasjon.

Innhold av CO2 i atmosfæren

FLYR MED VINDEN: Denne NASA-fremstillingen viser hvordan drivhusgassen CO2 flyttes rundt på kloden av de store værsystemene. De høyeste konsentrasjonene er på den nordlige halvkule hvor utslippene er størst. Rød og lilla farge markerer høy konsentrasjon.

Foto: NASA
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Konsentrasjonen av CO2 i lufta er nå den høyeste på mange millioner år, sier Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) som i dag la frem sin årlige rapport om klimagassene i atmosfæren.

Den symbolske 400-grensen er passert

Rapporten fra WMO viste at to symbolske grenser er, og snart vil være, nådd.

Det ene handler om at det gjennomsnittlige nivået av drivhusgassen CO2 i atmosfæren i 2015 var på over 400 ppm (se faktaboks om ppm), kloden sett under ett for hele året. Så høyt har nivået tidligere bare vært i kortere perioder, på spesielle steder.

Rundt år 1800, før den industrielle revolusjon, var CO2-nivået rundt 280 ppm.

CO2 i atmosfæren 1985-2015

FØLGER ÅRSTIDENE: Mengden CO2 i atmosfæren går ned når det er sommer på den nordlige halvkule (stort naturlig CO2-opptak gjennomfotosyntesen), mens den går opp om vinteren.

Foto: WMO

Ny symbolsk grense nås i 2016

Den andre grensen handler om at året 2016 vil gi nye rekordhøye målinger av CO2.

Ekspertene forventer at mengden i 2016 vil ligge over 400 ppm alle månedene, i motsetning til 2015 hvor målingene vippet både under og over 400 ppm.

En av forklaringene er at værfenomenet El Nino har skapt tørke mange steder på kloden, og at plantene derfor ikke har tatt opp så mye CO2 gjennom fotosyntesen som de vanligvis gjør.

Mange skogbranner i 2016 har også bidratt til å frigi CO2 til atmosfæren.

APTOPIX California Wildfires

TØRKE OG FLAMMER: Den voldsomme tørken i California har gitt næring til flammene. Mange skogbranner i 2016 gjør at det har blitt sluppet ut mer CO2 enn vanlig.

Foto: Stan Lim / Ap

Vil vare i mange generasjoner

Verdens Meteorologiorganisasjon tom tror nivået holde seg over 400 ppm i mange generasjoner fremover.

CO2 er en drivhusgass som blir tatt opp av både atmosfæren og av havet: I atmosfæren lever gassen i tusener av år og selv om menneskene kutter sine utslipp vil derfor mengden CO2 fortsette å øke.

Generalsekretær Petteri Taalas ser tilbake på året 2015 med blandede følelser.

– Året 2015 markerte en ny æra av optimisme og handling med Parisavtalen. Men året vil også skrive historie fordi det markerte en ny æra av klimaendringer, med rekordhøye konsentrasjoner av drivhusgasser.

Se Selda Ekiz sette ting i perspektiv

Vi må tre til fire millioner år tilbake i tid for å finne sist gang CO2-nivået var like høyt som det er nå.

Så langt tilbake bodde det heller ikke mennesker på kloden. Det moderne mennesket (homo sapiens) kom til for bare 200 000 år siden, forklarer NRKs Selda Ekiz i videoen under.

I videoen viser hun også hvordan CO2-nivået og temperaturen på kloden har påvirket hverandre opp gjennom historien:

Selda Ekiz om temperatur og co2 siste 800 000 år.