99,3 prosent er nøgde med yr.no

Dei siste brukarundersøkingane av yr.no viser at brukarane er svært nøgde med tenesta!

Sol i blomstrande fagerbusk
Foto: Per Nikolai Solheim

I oktober vart det gjennomført ei stor undersøking blant brukarane av yr.no. Meir enn 64 000 personar svarte på eit enkelt spørjeskjema på sidene, og gav tilbakemeldingar om korleis dei oppfattar sidene.

– Vi kunne nesten ikkje tru på resultatet då det kom, fortel Kristin Goa i Meteorologisk institutt. Heile 99,3 prosent av brukarane seier at dei er svært nøgde eller nøgde med tenesta; berre 7 promille er misnøgde med tilbodet. Dette er ei svært god tilbakemelding frå brukarane, og gjer at vi gler oss til å arbeide vidare med å utvide tilbodet på yr.no.

Undersøkinga vart gjennomført av det danske firmaet Userneeds, og viste mellom anna at:

  • 98 prosent av brukarane seier at det er svært lett eller lett å finne fram.
  • 98 prosent seier at det er lett å forstå språket på sidene.
  • 94 prosent seier at sidene er oversiktlege.
  • 91 prosent meiner at yr.no samla sett er eit spanande tilbod.
  • 99,3 prosent er samla sett nøgde eller svært nøgde med yr.no.

428 000 brukte yr.no i førre veke

I førre veke var det storm på Vestlandet, og 428 000 unike brukarar var i fylgje TNS Gallup innom yr.no for å sjekke varselet. Dette er 24 prosent fleire enn veka før.

– Vi lanserte yr.no offisielt 19. september, og etter lanseringa har vi fått nesten dobbelt så mange brukarar, fortel Kristin Goa. Kvar brukar er innom yr.no i snitt 2,5 gong i veka, og ser på nesten 5,5 side kvar gong dei er innom, fortel ho vidare.

Dei aller fleste brukarane av yr.no er frå Noreg. I tillegg er det mange andre skandinavar innom, over 16 000 svenskar har vore innom, og heile 5000 frå Færøyane – over 10 prosent av folket!

Dei mest populære sidene på yr.no er varsla, der Oslo, Stavanger og Bergen er dei mest vitja byane.