Slik var vêret!

Ein ny versjon av yr.no vart lagt ut onsdag, med detaljert vêrstatistikk, stadnamninformasjon og varsel for 60 000 nye stader i utlandet.

yr.no blir vidareutvikla fortløpande, og det kjem heile tida nye tenester og tilbod på sidene. I tillegg til dette, blir det òg arbeidd kontinuerleg med å gjere sjølve varsla endå meir nøyaktige og pålitelege.

I versjon 1.6.1 som vart lagt ut onsdag 26. februar, er det retta nokre feil i tillegg til at det kjem nye funksjonar og innhald.

Vêrstatistikk

Verstatistikk Skåbu

Vi har lagt ut statistikk frå 208 av målestasjonane i Meteorologisk institutt sin Klimadatabase. I statistikken kan du sjå:

  • Temperatur: Kor varmt og kaldt har det vore kvar dag det siste året. Du kan òg sjå gjennomsnittstemperatur og om denne er over eller under normalen.
  • Nedbør: Kor mykje dagleg nedbør det har vore siste 30 dagar, og kor mykje nedbør som har kome kvar månad det siste året.
  • Snø: Kor mykje snø det har vore det siste året.

Alle stasjonane målar ikkje nedbør og/eller snø. Dersom det ikkje finst data, er felta i grafane blanke.

Dersom du er interessert i eldre data eller vil hente ut alle tala og lage grafar sjølv, kan du gå til eklima.met.no . eKlima er ei teneste frå Meteorologisk institutt der du kan laste ned observasjonar og andre klimadata heilt gratis.

Informasjon om stadnamn

Stadnamnsinfromasjonsboks

Du finn informasjonsboksen frå Kartverket rett under dei animerte karta på yr.no.

Etter lanseringa av yr.no har vi fått mange hundre spørsmål og kommentarar som gjeld stadnamn.

yr.no held seg konsekvent til korleis Statens kartverk stavar norske stadnamn. No har vi laga ein informasjonsboks om stadnamn på alle varselsidene på yr.no. I denne boksen kan du sjå kven som har vedteke skrivemåten av eit namn, når namnet vart vedteke og eventuelle alternative skrivemåtar.

Dersom ein stad har to eller fleire offisielle namn, brukar yr.no berre eitt av desse namna (som regel det som kjem fyrst i alfabetet).

Vêrvarsel for fleire stader i utlandet

Vi har oppdatert dei internasjonale stadnamnbasane våre og lagt til 60 000 fleire namn i utlandet. Det er lagt til fleire tusen namn i USA, og fleire stader over heile verda har fått oppdatert eller endra stavinga av stadnamnet.

I tillegg har vi fått lagt ut varsel for om lag 5000 stader i Antarktis i samarbeid med Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). SCAR har gjeve oss lister over stadnamn og plasseringar, og sjølve varsla blir henta frå vêrvarslingsmodellen til det europeiske vêrvarslingssenteret ECWMF.

yr.no har no varsel for 7 370 282 stader i heile verda, 772 638 av desse ligg i Noreg.