Ny versjon av yr.no

Ein ny versjon av yr.no, med utskriftsvenleg versjon og betre språkhandtering er no på plass.

Dei siste månadene har vi som arbeider med yr.no prioritert tiltak for å få opp farta på sidene og fjerne feil. På grunn av dette har det andre utviklingsarbeidet blitt noko utsett, men no håpar vi at det skal gå raskare framover!

Nye funksjonar på yr.no

Her finn du dei nye funksjonane på yr.no: Vel språk oppe til høgre, og utskriftsvenleg versjon litt nedanfor.

Utskriftsvenleg versjon

Vi har fått fleire hundre e-postar med spørsmål og framlegg til utskriftsvenleg versjon av yr.no. Det har diverre teke tid å få laga denne versjonen, men i dag vart han endeleg lagt ut!

Den utskriftsvenlege versjonen er ein eigen PDF-versjon av varsla våre, og han eignar seg kanskje spesielt godt til utskrift og oppslag. Fleire hotell og campingplassar har ynskt seg dette – så no håpar vi at vi får sjå yr.no i resepsjonane rundt om i landet!

Informasjon for reiselivsverksemder

Vel mellom nynorsk, bokmål og engelsk

I dag la vi òg ut ein språkvalsboks øvst til høgre på alle sider. Her kan du skifte mellom nynorsk, bokmål og engelsk språk på varsla. Tidlegare viste vi yr.no i det språket som er stilt inn som standardspråk på maskina (i nettlesaren) din.

Framsida, artiklane og det andre stoffet på yr.no vil framleis vere på ei blanding av nynorsk og bokmål.