Betre vêrvarsel for utlandet

Torsdag vart det lagt ut 30 millionar nye sider på yr.no, med detaljerte varsel for alle land utanfor Europa.

Den kinesiske mur ved Simatai
Foto: Erik Bolstad

Tidlegare har yr.no hatt detaljerte varsel for Skandinavia og ein enklare versjon for alle andre land. Frå og med torsdag 20. desember får alle land i verda utanfor Europa vêrvarsel i tre-timers oppløysing.

Anton Eliassen, direktør for Meteorologisk institutt

Direktør Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt er glad for å kunne tilby meir detaljerte vêrvarsel for resten av verda.

Foto: Meteorologisk institutt

– Meteorologisk institutt deltek aktivt i det internasjonale meteorologiske samarbeidet. Vi meiner at data som er finansiert av skattepengar, skal kome ålmenta til gode og vi ynskjer difor å leggje ut så detaljerte varsel som mogleg, seier direktør Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt arbeider for at langt fleire og meir detaljerte vêrvarsel for heile verda skal bli gratis tilgjengeleg for publikum.

Kva slags varsel blir tilgjengelege?

Frå 20. desember kjem det 30 millionar nye sider på yr.no. Da får Asia, Amerika, Afrika og Antarktis. eigne sider med:

  • varsel for kvar tredje time dei neste 48 timane
  • helgevarsel med varsel for kvar sjette time
  • langtidsvarsel (9 eller 10 dagar)
  • avansert kart

Kvifor ikkje Europa?

Inntil vidare har yr.no varsel for Europa (unnateke Skandinavia) for kvar sjette time.

– Det meteorologiske samarbeidet mellom dei europeiske landa er regulert gjennom avtalar som mellom anna legg avgrensingar på kor detaljerte varsel eit meteorologisk institutt kan frigje for eit anna land, fortel Anton Eliassen.

Meteorologisk institutt arbeider no aktivt for å mjuke opp desse samarbeidsavtalane, og håpar at det vil bli mogleg å leggje ut detaljerte varsel for alle europeiske land i løpet av 2008.

Polarområda òg dekt på yr.no

Mange yr-brukarar har etterlyst varsel for polarområda, kanskje særleg for dei norske områda og polarstasjonane.

– Vi er svært glade for å kunne tilby varsel for Svalbard, Jan Mayen og stasjonen Troll i Antarktis, seier informasjonsdirektør Heidi Lippestad ved Meteorologisk institutt.

I tillegg har yr.no varsel for Sørpolen, Bouvetøya (norsk øy som ligg midtvegs mellom Afrika og Antarktis) samt Peter 1s øy (øy Noreg gjer krav på i Antarktis). Det vil kome fleire varsel for forskingsstasjonar, øyar og andre område i Antarktis etter kvart.

yr.no tilbyr førebels ikkje varsel for Nordpolen.