11 000 lyn trefte Sør-Noreg

Torevêr fleire stadar i landet også i helga.

Eit lyn slår ned i Søndre Nordstrand i Oslo

MANGE LYNNEDSLAG: Lyn slo ned over store område i Noreg torsdag, som her i Søndre Nordstrand i Oslo.

Foto: Alexander Fredriksen / NRK

På torsdag var det over 100 brannar i Sør-Noreg. Brannvesenet har jobba på spreng, og er avhengig av sivile for å få bukt med flammane. Den tørre vegetasjonen og torevêret er ein faretrugande kombinasjon. Det er likevel litt håp i sikte.

– Det vert ei betring! Det vert gradvis mindre lynaktivitet utover i helga, seier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

11000 lynnedslag

På torsdag vart det registrert 11 000 lynnedslag i tørkeprega Sør-Noreg, og det ser ut som det kan verte mykje aktivitet også i dag.

– Det vert kraftige ettermiddagsbyer med fare for tore, særleg nord på Austlandet og sør i Trøndelag. Det kan verte noko mindre lyn og tore i Telemark og Agder, seier Nordhagen.

Ragnhild Nordhagen

BYEVÊR: Folk må vere budde på byevêr, seier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Foto: Kamilla Pedersen/MET

Ho legg til at også indre strok på Vestlandet og fjellet i Sør-Noreg er utsette for torevêr. Heller ikkje indre strok i Nord-Noreg slepp unna.

– Tendensen er at det spesielt nord i Troms, Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda kan verte toreaktivitet, seier statsmeteorologen.

Laster Twitter-innhold

Normalt julivêr

– Ettermiddagsbyer med lyn og tore er normalt julivêr. Det som er unormalt er at det er så tørt, og at det difor kan verte så store konsekvensar. Byene treffer veldig lokalt, så dei treffer ikkje nødvendigvis i same område som lynet, og dei får ikkje dempa skogsbrannfaren, seier Nordhagen.

Framleis brenn det fleire stadar i landet. I Telemark er skogbrannfaren så høg at det heller ikkje er lov å røyke i nærleiken av skog og mark. Det ser ikkje ut til å verte noko endring i første omgang.

– Skogbrannfaren vil vare ved. Det er framleis tendensar til at store område i Sør-Noreg nok vil ha høg skogbrannfare ut juli.

Nedbrent hytte på Gautefall

NEDBRENT: Lyn tente ein skogbrann i Telemark, og ei hytte på Gautefall brann ned.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Torevêret reiser til «söta bror»

Uvêret ser heldigvis ut til å vere på flyttefot.

– På prognosane ser det ut som hovudtyngda er litt lenger nord i dag enn i går. På laurdag er det stort sett nord for Oslo det kan bygge seg opp tore, og på søndag ser det ut som det er berre grensetraktene nord på Austlandet mot Sverige.