Groton (CT) målestasjon: 12 m.o.h, 178,0 km fra punktet New York

Gjennomsnittlig temperatur per måned

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur
Måneder Normal Varmest Kaldest
Januar -2,4° 2,7° -7,5°
Februar -1,4° 3,6° -6,5°
Mars 3,1° 8,1° -1,9°
April 8,2° 13,6° 2,8°
Mai 13,6° 18,9° 8,2°
Juni 18,6° 23,9° 13,2°
Juli 21,9° 27,1° 16,7°
August 21,5° 26,6° 16,3°
September 17,4° 22,8° 11,9°
Oktober 11,7° 17,2° 6,1°
November 6,6° 11,6° 1,6°
Desember 0,6° 5,4° -4,3°