Berlin-Tempelhof målestasjon: 48 m.o.h, 6,0 km fra punktet Berlin

Gjennomsnittlig temperatur per måned

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO

Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

Forklaring til grafen.

Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur Nedbør
Måneder Normal Varmest Kaldest Normal
Januar 0,6° 2,9° -1,9° 10
Februar 1,4° 4,2° -1,5° 8
Mars 4,8° 8,5° 1,3° 9
April 8,9° 13,2° 4,2° 7
Mai 14,3° 18,9° 9,0° 8
Juni 17,1° 21,6° 12,3° 9
Juli 19,2° 23,7° 14,3° 8
August 18,9° 23,6° 14,1° 7
September 14,5° 18,8° 10,6° 7
Oktober 9,7° 13,4° 6,4° 7
November 4,7° 7,1° 2,2° 9
Desember 2,0° 4,1° -0,4° 11