Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 8,5° 1,0°
2017 9,8° -1,8° 3,5° 2,1°
2016 10,6° -0,2° 4,9° 3,5°
2015 10,7° -2,6° 6,0° 4,6°
2014 8,7° -7,2° 3,2° 1,8°
2013 10,3° -1,9° 6,1° 4,7°
2012 6,2° -9,7° -1,3° -2,7°
2011 11,4° -4,6° 4,7° 3,3°
2010 2,8° -11,1° -5,2° -6,6°
2009 6,8° -8,1° -0,3° -1,7°
2008 8,5° -7,0° 2,2° 0,8°
2007 8,6° -6,2° 1,8° 0,4°
2006 10,7° -1,1° 7,0° 5,6°
2005 2,7° 1,3°
2004 10,2° -2,0° 4,6° 3,2°
2003 8,7° -4,0° 4,1° 2,7°
2002 3,8° -11,6° -2,2° -3,6°
2001 8,3° -9,7° 0,3° -1,1°
2000 9,5° -7,8° 4,0° 2,6°
1999 8,9° -6,8° 1,6° 0,2°
1998 8,0° -2,8° 2,9° 1,5°
1997 6,8° -5,0° 1,3° -0,1°
1996 8,2° -8,1° -0,2° -1,6°
1995 7,0° -9,4° -1,6° -3,0°
1994 9,8° -1,3° 4,5° 3,1°
1993 7,0° -8,3° 0,8° -0,6°
1992 8,6° -3,8° 3,4° 2,0°
1991 10,7° -0,6° 4,7° 3,3°
1990 11,0° -3,4° 3,4° 2,0°
1989 10,6° -10,5° 2,3° 0,9°
1988 9,0° -7,2° 2,6° 1,2°
1987 8,5° -5,0° 2,5° 1,1°
1986 10,0° -6,8° 2,1° 0,7°
1985 8,2° -10,8° -1,3° -2,7°
1984 8,6° -3,7° 3,4° 2,0°
1983 8,0° -5,1° 2,4° 1,0°
1982 7,8° -5,5° 3,2° 1,8°
1981 9,0° -9,5° -3,8° -5,2°
1980 8,8° -6,6° 3,0° 1,6°
1979 9,2° -7,2° 0,4° -1,0°
1978 3,5° -16,3° -4,2° -5,6°
1977 7,9° -5,9° 2,2° 0,8°
1976 7,2° -7,4° -0,2° -1,6°
1975 12,2° -2,5° 5,0° 3,6°
1974 7,6° -2,0° 3,7° 2,3°
1973 7,5° -5,2° 1,8° 0,4°
1972 9,5° -1,0° 5,2° 3,8°
1971 11,2° -3,2° 5,2° 3,8°
1970 8,7° -5,0° 2,5° 1,1°
1969 6,6° -7,7° -0,6° -2,0°
1968 5,1° -6,3° -0,7° -2,1°
1967 11,9° -7,0° 0,8° -0,6°
1966 7,6° -6,6° 1,2° -0,2°
1965 3,6° -9,5° -2,8° -4,2°
1964 9,4° -9,7° 1,9° 0,5°
1963 7,3° -7,8° 0,5° -0,9°
1962 7,2° -9,5° -1,0° -2,4°
1961 8,1° -8,5° 0,1° -1,3°
1960 8,7° -7,1° 1,4° 0,0°
1959 7,7° -5,8° 2,1° 0,7°
1958 9,3° -5,4° 0,8° -0,6°
1957 8,5° -7,6° 2,5° 1,1°
1956 8,5° -4,6° 3,1° 1,7°
1955 10,5° -9,5° 0,5° -0,9°
1954 8,6° -3,8° 3,0° 1,6°
1953 10,1° -2,3° 3,5° 2,1°
1952 7,2° -6,2° 1,0° -0,4°
1951 9,8° -1,7° 5,1° 3,7°
1950 7,5° -6,8° -0,5° -1,9°
1949 8,8° -3,0° 3,5° 2,1°
1948 9,2° -5,1° 4,7° 3,3°
1947 7,9° -7,0° 1,5° 0,1°
1946 9,0° -7,5° 1,8° 0,4°
1945 9,4° -5,9° 1,5° 0,1°
1944 8,1° -3,3° 3,1° 1,7°
1943 7,2° -4,8° 1,8° 0,4°
1942 8,5° -7,1° 3,0° 1,6°
1941 8,5° -7,7° 0,8° -0,6°
1940 8,4° -11,3° 1,1° -0,3°
1939 7,4° -8,0° -0,5° -1,9°
1938 8,7° -9,8° 1,4° 0,0°
1937 3,1° -8,8° -1,8° -3,2°
1936 8,8° -0,8° 4,8° 3,4°
1935 6,7° -4,2° 1,0° -0,4°
1934 9,6° -3,4° 4,4° 3,0°
1933 5,8° -7,4° -0,6° -2,0°
1932 8,3° -3,9° 3,8° 2,4°
1931 8,5° -5,2° 2,4° 1,0°
1930 9,3° 2,9° 1,5°
1929 8,7° -3,0° 4,4° 3,0°
1928 8,2° -4,6° 1,6° 0,2°
1927 1,2° -11,4° -3,6° -5,0°
1926 9,6° -6,6° 1,1° -0,3°
1925 6,0° -11,8° -2,0° -3,4°
1924 7,7° -6,0° 4,9° 3,5°
1923 5,2° -10,4° -1,1° -2,5°
1922 7,7° -3,4° 2,9° 1,5°
1921 7,3° -4,4° 2,4° 1,0°
1920 4,9° -5,2° 0,3° -1,1°
1919 5,0° -11,2° -1,6° -3,0°
1918 7,7° -5,6° 1,3° -0,1°
1917 8,0° -6,0° 1,1° -0,3°
1916 7,2° -7,2° 0,9° -0,5°
1915 2,3° -18,0° -4,4° -5,8°
1914 7,8° -4,0° 3,4° 2,0°
1913 8,8° -8,8° 1,9° 0,5°
1912 7,4° -3,6° 3,7° 2,3°
1911 6,2° -4,2° 2,8° 1,4°
1910 5,3° -4,2° 1,7° 0,3°
1909 6,7° -8,2° 0,6° -0,8°
1908 7,4° -11,4° 2,0° 0,6°
1907 6,4° -11,0° -1,2° -2,6°
1906 8,0° -11,0° 1,1° -0,3°
1905 6,7° -7,5° 3,0° 1,6°
1904 8,6° -8,1° 1,8° 0,4°
1903 4,7° -8,0° 0,3° -1,1°
1902 5,6° -8,8° -1,9° -3,3°
1901 7,4° -9,8° 0,3° -1,1°
1900 7,8° -11,8° 1,5° 0,1°
1899 8,8° -7,2° -0,3° -1,7°
1898 8,3° -8,8° 3,6° 2,2°
1897 7,3° -6,8° 2,5° 1,1°
1896 5,3° -9,6° -0,7° -2,1°
1895 6,2° -9,0° 0,2° -1,2°
1894 9,3° -5,0° 2,4° 1,0°
1893 7,1° -6,5° 3,3° 1,9°
1892 7,4° -8,5° -0,1° -1,5°
1891 7,4° -8,2° 2,3° 0,9°
1890 8,0° -9,3° -1,3° -2,7°
1889 6,6° -5,6° 1,3° -0,1°
1888 6,8° -4,8° 3,1° 1,7°
1887 8,0° -14,5° -0,4° -1,8°
1886 6,6° -9,0° -0,5° -1,9°
1885 7,4° -10,6° 3,3° 1,9°
1884 0,4° -1,0°
1883 1,7° 0,3°
1882 -2,0° -3,4°
1881 3,3° 1,9°
1880 -1,0° -2,4°
1879 -0,4° -1,8°
1878 -2,4° -3,8°
1877 1,6° 0,2°
1876 -6,0° -7,4°
1875 0,3° -1,1°
1874 -3,0° -4,4°
1873 5,0° 3,6°
1872 -1,5° -2,9°
1871 0,8° -0,6°
1870 -3,9° -5,3°