Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 10,6° -3,8° 6,2° 1,6°
2017 12,6° -2,1° 6,2° 1,6°
2016 9,5° -3,6° 4,3° -0,3°
2015 11,7° -1,6° 7,2° 2,6°
2014 13,2° 1,6° 6,7° 2,1°
2013 11,7° -0,4° 6,5° 1,9°
2012 10,2° -1,5° 6,5° 1,9°
2011 11,4° 0,0° 6,9° 2,3°
2010 10,3° -7,7° 1,2° -3,4°
2009 9,9° 0,7° 5,9° 1,3°
2008 10,8° -1,0° 6,1° 1,5°
2007 12,3° -1,9° 4,9° 0,3°
2006 14,5° 1,2° 8,6° 4,0°
2005 13,1° -1,3° 7,3° 2,7°
2004 11,8° -2,5° 4,9° 0,3°
2003 10,2° -0,6° 5,5° 0,9°
2002 8,0° -4,3° 1,6° -3,0°
2001 12,6° 0,2° 6,2° 1,6°
2000 13,2° 3,1° 7,9° 3,3°
1999 12,2° -0,3° 6,8° 2,2°
1998 6,9° -3,8° 1,8° -2,8°
1997 12,3° -2,6° 4,5° -0,1°
1996 12,1° -3,9° 4,3° -0,3°
1995 10,0° -1,8° 3,8° -0,8°
1994 10,6° 0,4° 5,5° 0,9°
1993 7,0° -3,6° 2,2° -2,4°
1992 9,6° -0,6° 4,6° 0,0°
1991 11,0° -2,0° 6,1° 1,5°
1990 9,0° -4,4° 3,7° -0,9°
1989 11,6° -2,5° 6,1° 1,5°
1988 10,4° -3,3° 4,3° -0,3°
1987 9,0° -2,0° 3,9° -0,7°
1986 11,2° 1,2° 7,4° 2,8°
1985 9,8° -6,5° 1,7° -2,9°
1984 11,8° 1,0° 5,7° 1,1°
1983 13,5° -3,3° 5,1° 0,5°
1982 11,7° 0,2° 6,6° 2,0°
1981 10,5° 0,0° 4,9° 0,3°
1980 10,0° -5,0° 2,8° -1,8°
1979 9,8° -2,8° 3,9° -0,7°
1978 12,2° -5,1° 7,1° 2,5°
1977 11,2° -1,6° 5,3° 0,7°
1976 9,0° -1,2° 4,5° -0,1°
1975 11,3° -0,2° 5,8° 1,2°
1974 9,8° -2,3° 4,8° 0,2°
1973 11,8° -5,0° 3,6° -1,0°
1972 11,0° -1,7° 5,6° 1,0°
1971 13,3° -4,9° 4,3° -0,3°
1970 9,3° -4,6° 3,5° -1,1°
1969 11,7° -6,7° 3,8° -0,8°
1968 8,2° -5,3° 1,5° -3,1°
1967 12,4° 2,7° 7,2° 2,6°
1966 10,5° -1,8° 4,6° 0,0°
1965 11,5° -9,5° 1,1° -3,5°
1964 10,2° 0,2° 5,3° 0,7°
1963 9,5° -2,0° 4,6° 0,0°
1962 10,2° -5,5° 3,7° -0,9°
1961 12,0° -1,0° 6,2° 1,6°
1960 8,7° -2,6° 3,5° -1,1°
1959 11,0° -2,3° 6,3° 1,7°
1958 11,8° 0,5° 6,0° 1,4°
1957 12,5° -3,6° 5,0° 0,4°
1956 11,5° -5,2° 3,2° -1,4°
1955 10,6° -4,2° 6,0° 1,4°
1954 10,5° -0,8° 4,7° 0,1°
1953 11,3° 1,1° 7,3° 2,7°
1952 7,5° -5,4° 1,7° -2,9°
1951 10,0° 1,0° 5,6° 1,0°
1950 7,8° -3,0° 3,5° -1,1°
1949 12,0° -3,6° 5,5° 0,9°
1948 10,2° -3,6° 4,7° 0,1°
1947 10,4° -7,0° 1,9° -2,7°
1946 9,9° -1,0° 5,5° 0,9°
1945 11,4° -2,6° 4,1° -0,5°
1944 11,6° -2,7° 4,2° -0,4°
1943 13,1° -1,6° 5,1° 0,5°
1942 11,1° -1,8° 5,4° 0,8°
1941 8,5° -1,5° 3,1° -1,5°
1940 9,7° -2,4° 4,5° -0,1°
1939 9,4° -0,8° 5,3° 0,7°
1938 12,5° 1,9° 8,2° 3,6°
1937 11,4° -3,4° 4,3° -0,3°
1936 10,0° -0,3° 5,6° 1,0°
1935 11,8° -1,3° 6,3° 1,7°
1934 13,0° 0,4° 5,2° 0,6°
1933 9,8° -4,2° 3,3° -1,3°
1932 10,2° -1,9° 4,6° 0,0°
1931 10,5° 0,6° 6,0° 1,4°
1930 14,2° -2,2° 5,7° 1,1°
1929 10,0° -2,5° 6,0° 1,4°
1928 9,4° -2,0° 4,7° 0,1°
1927 10,6° -6,5° 1,6° -3,0°
1926 9,0° -1,8° 5,5° 0,9°
1925 9,6° -5,6° 1,3° -3,3°
1924 9,5° 0,2° 5,7° 1,1°
1923 10,3° -6,8° 3,0° -1,6°
1922 10,4° -1,8° 4,8° 0,2°
1921 8,4° -4,6° 2,0° -2,6°
1920 9,5° -1,2° 5,0° 0,4°
1919 4,9° -7,5° -0,2° -4,8°
1918 10,0° -1,9° 5,1° 0,5°
1917 9,0° -1,6° 5,4° 0,8°
1916 9,8° -1,8° 6,0° 1,4°
1915 6,6° -8,6° 2,0° -2,6°
1914 8,4° -3,8° 3,4° -1,2°
1913 10,2° 1,6° 7,0° 2,4°
1912 7,8° -2,6° 3,5° -1,1°
1911 9,9° -3,0° 4,2° -0,4°
1910 8,0° -6,1° 2,5° -2,1°
1909 10,2° -6,2° 2,8° -1,8°
1908 8,5° -5,5° 3,6° -1,0°
1907 9,0° -2,8° 4,6° 0,0°
1906 9,2° 0,6° 6,1° 1,5°
1905 7,9° -6,2° 3,4° -1,2°
1904 11,8° -6,3° 3,2° -1,4°
1903 10,8° -6,9° 3,8° -0,8°
1902 11,2° -6,8° 3,1° -1,5°
1901 10,0° -6,9° 3,5° -1,1°
1900 9,4° -3,8° 3,6° -1,0°
1899 11,4° 1,3° 7,7° 3,1°
1898 10,2° -5,0° 4,2° -0,4°
1897 11,2° -4,8° 4,6° 0,0°
1896 9,2° -2,6° 2,7° -1,9°
1895 10,8° -3,3° 3,8° -0,8°
1894 8,6° -0,5° 5,6° 1,0°
1893 9,0° -4,0° 3,3° -1,3°
1892 9,3° -4,0° 4,8° 0,2°
1891 9,3° -5,0° 3,2° -1,4°
1890 9,0° -8,9° 3,8° -0,8°
1889 9,8° -5,0° 5,2° 0,6°
1888 8,8° -7,4° 2,9° -1,7°
1887 9,0° -6,0° 3,2° -1,4°
1886 10,0° 0,0° 6,5° 1,9°
1885 7,8° -7,2° 3,8° -0,8°
1884 3,2° -1,4°
1883 5,3° 0,7°
1882 1,0° -3,6°
1881 5,7° 1,1°
1880 3,6° -1,0°
1879 2,6° -2,0°
1878 3,1° -1,5°
1877 6,9° 2,3°
1876 0,9° -3,7°
1875 0,8° -3,8°
1874 3,7° -0,9°
1873 4,6° 0,0°
1872 5,9° 1,3°
1871 1,5° -3,1°
1870 3,8° -0,8°