Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk oktober

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for oktober

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur oktober

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 15,5° 0,8° 10,1° 0,9°
2017 15,6° 4,6° 10,4° 1,2°
2016 14,3° 3,8° 8,6° -0,6°
2015 17,2° 5,3° 10,0° 0,8°
2014 15,6° 3,8° 11,4° 2,2°
2013 14,6° 3,1° 10,2° 1,0°
2012 14,4° 0,9° 8,6° -0,6°
2011 15,2° 4,6° 10,5° 1,3°
2010 13,5° 1,3° 8,4° -0,8°
2009 13,8° 3,5° 7,9° -1,3°
2008 14,5° 1,4° 10,2° 1,0°
2007 14,0° 1,6° 9,6° 0,4°
2006 16,7° 3,1° 11,4° 2,2°
2005 15,5° 2,3° 10,5° 1,3°
2004 13,9° 4,2° 9,3° 0,1°
2003 14,0° -0,7° 7,3° -1,9°
2002 16,3° 1,1° 6,3° -2,9°
2001 14,5° 3,7° 11,3° 2,1°
2000 14,5° 5,0° 11,1° 1,9°
1999 14,0° 4,8° 9,4° 0,2°
1998 14,2° 2,7° 8,3° -0,9°
1997 14,8° 0,5° 8,3° -0,9°
1996 14,4° 4,2° 10,0° 0,8°
1995 14,3° 5,2° 11,0° 1,8°
1994 14,1° 2,5° 8,1° -1,1°
1993 13,1° 1,0° 7,0° -2,2°
1992 15,2° -3,3° 6,2° -3,0°
1991 13,5° 2,6° 9,3° 0,1°
1990 13,6° 1,0° 9,2° 0,0°
1989 15,6° 4,6° 9,8° 0,6°
1988 14,0° 0,5° 8,1° -1,1°
1987 14,6° 4,0° 9,7° 0,5°
1986 14,6° 2,5° 9,5° 0,3°
1985 15,5° 3,0° 10,3° 1,1°
1984 13,5° 5,5° 10,7° 1,5°
1983 14,3° 3,4° 10,1° 0,9°
1982 14,5° 3,6° 9,1° -0,1°
1981 14,6° 2,0° 8,4° -0,8°
1980 15,3° -0,4° 7,7° -1,5°
1979 13,0° -2,0° 7,4° -1,8°
1978 13,2° 3,9° 9,5° 0,3°
1977 13,1° 4,0° 9,7° 0,5°
1976 13,2° 2,3° 7,5° -1,7°
1975 14,8° 3,5° 9,7° 0,5°
1974 12,6° 3,0° 7,1° -2,1°
1973 17,2° -0,2° 7,0° -2,2°
1972 14,5° 3,8° 9,2° 0,0°
1971 17,6° 3,2° 10,1° 0,9°
1970 13,6° 2,3° 9,2° 0,0°
1969 15,4° 5,2° 10,1° 0,9°
1968 13,5° 1,2° 8,3° -0,9°
1967 15,0° 1,7° 10,2° 1,0°
1966 13,4° 0,6° 8,4° -0,8°
1965 14,5° 2,4° 10,0° 0,8°
1964 13,6° 0,6° 8,5° -0,7°
1963 14,9° 3,5° 9,6° 0,4°
1962 16,1° 2,9° 9,9° 0,7°
1961 15,6° 6,5° 12,1° 2,9°
1960 12,8° 1,0° 6,8° -2,4°
1959 13,3° 4,8° 9,6° 0,4°
1958 15,1° 3,8° 11,1° 1,9°
1957 17,4° 3,5° 10,1° 0,9°
1956 14,6° -0,3° 9,1° -0,1°
1955 14,8° -0,1° 8,8° -0,4°
1954 12,9° 1,9° 8,8° -0,4°
1953 15,4° 5,4° 10,9° 1,7°
1952 11,6° 2,8° 6,7° -2,5°
1951 14,3° 5,4° 10,1° 0,9°
1950 14,6° 3,4° 9,4° 0,2°
1949 17,0° 2,0° 10,2° 1,0°
1948 19,0° -0,9° 8,5° -0,7°
1947 16,2° 2,5° 9,4° 0,2°
1946 13,3° 0,8° 7,5° -1,7°
1945 17,2° 5,2° 10,0° 0,8°
1944 14,7° 3,9° 9,5° 0,3°
1943 15,6° 4,4° 10,5° 1,3°
1942 15,4° 3,8° 9,6° 0,4°
1941 16,0° -2,5° 7,7° -1,5°
1940 12,5° -0,9° 7,4° -1,8°
1939 11,6° -0,1° 6,2° -3,0°
1938 15,9° 5,5° 10,4° 1,2°
1937 16,4° 6,7° 10,8° 1,6°
1936 13,5° 3,1° 7,8° -1,4°
1935 14,2° 0,9° 9,1° -0,1°
1934 17,1° 2,7° 10,5° 1,3°
1933 16,4° 3,2° 9,4° 0,2°
1932 13,7° 1,2° 7,0° -2,2°
1931 14,7° 0,1° 8,4° -0,8°
1930 14,4° 3,6° 9,3° 0,1°
1929 13,6° 3,0° 9,0° -0,2°
1928 12,9° 1,8° 8,1° -1,1°
1927 13,6° 1,4° 8,2° -1,0°
1926 13,4° -0,7° 5,7° -3,5°
1925 15,3° -0,4° 7,8° -1,4°
1924 15,2° 2,2° 9,6° 0,4°
1923 13,9° 3,8° 9,2° 0,0°
1922 12,6° -0,8° 7,0° -2,2°
1921 14,1° 1,4° 9,9° 0,7°
1920 12,0° 0,6° 6,8° -2,4°
1919 12,4° 0,1° 7,2° -2,0°
1918 12,7° 2,2° 9,5° 0,3°
1917 15,1° 2,7° 8,2° -1,0°
1916 12,6° 0,2° 6,8° -2,4°
1915 11,4° -3,0° 5,2° -4,0°
1914 13,8° 1,8° 7,4° -1,8°
1913 12,8° 0,0° 8,9° -0,3°
1912 12,5° 1,8° 7,0° -2,2°
1911 12,9° 0,2° 7,1° -2,1°
1910 13,8° 1,6° 8,5° -0,7°
1909 13,4° 3,9° 10,5° 1,3°
1908 16,4° 2,8° 9,5° 0,3°
1907 13,2° 5,2° 10,7° 1,5°
1906 12,6° 2,0° 8,7° -0,5°
1905 11,6° -0,4° 5,3° -3,9°
1904 13,4° 2,5° 8,8° -0,4°
1903 14,0° 0,3° 6,0° -3,2°
1902 10,1° 2,0° 6,5° -2,7°
1901 14,4° 4,0° 10,4° 1,2°
1900 14,4° 3,0° 8,5° -0,7°
1899 13,0° 4,2° 9,1° -0,1°
1898 16,2° -0,6° 8,0° -1,2°
1897 13,2° 1,8° 7,6° -1,6°
1896 13,6° 1,5° 8,0° -1,2°
1895 13,3° -2,8° 6,5° -2,7°
1894 15,6° -1,4° 6,5° -2,7°
1893 13,1° 0,2° 8,9° -0,3°
1892 14,4° -2,0° 7,8° -1,4°
1891 14,6° 2,0° 10,2° 1,0°
1890 13,8° 1,5° 8,2° -1,0°
1889 14,2° 0,0° 8,5° -0,7°
1888 12,4° 0,2° 7,5° -1,7°
1887 15,6° 0,0° 7,3° -1,9°
1886 14,4° 1,0° 8,3° -0,9°
1884 9,9° 0,7°
1883 8,3° -0,9°
1882 7,9° -1,3°
1881 5,6° -3,6°
1880 4,3° -4,9°
1879 8,5° -0,7°
1878 10,3° 1,1°
1877 7,6° -1,6°
1876 7,8° -1,4°
1875 5,8° -3,4°
1874 10,8° 1,6°
1873 7,9° -1,3°
1872 9,9° 0,7°
1871 7,0° -2,2°
1870 6,2° -3,0°