Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Meget stor skogbrannfare (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud)

  Lokalt meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. juli 2018 kl 10
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 20,4° 13,2° 16,4° 0,2°
2016 21,3° 10,2° 16,6° 0,4°
2015 22,2° 13,2° 17,5° 1,3°
2014 24,2° 12,8° 17,6° 1,4°
2013 22,0° 13,5° 17,7° 1,5°
2012 22,8° 12,7° 17,6° 1,4°
2011 23,2° 10,1° 16,0° -0,2°
2010 22,1° 11,9° 17,0° 0,8°
2009 23,5° 12,6° 17,2° 1,0°
2008 24,4° 13,0° 17,2° 1,0°
2007 22,7° 9,3° 16,9° 0,7°
2006 25,3° 14,1° 18,9° 2,7°
2005 22,7° 12,2° 16,4° 0,2°
2004 26,3° 11,3° 18,2° 2,0°
2003 25,0° 10,0° 18,1° 1,9°
2002 25,1° 16,8° 20,6° 4,4°
2001 21,0° 13,0° 16,7° 0,5°
2000 20,4° 12,0° 16,0° -0,2°
1999 24,6° 12,2° 17,2° 1,0°
1998 20,2° 10,4° 15,3° -0,9°
1997 25,7° 15,3° 20,7° 4,5°
1996 24,6° 13,6° 18,1° 1,9°
1995 24,9° 11,8° 18,7° 2,5°
1994 26,1° 10,6° 17,2° 1,0°
1993 18,0° 10,8° 14,3° -1,9°
1992 19,0° 11,7° 15,5° -0,7°
1991 23,9° 13,9° 17,7° 1,5°
1990 22,0° 11,4° 17,0° 0,8°
1989 20,2° 10,0° 15,3° -0,9°
1988 22,5° 12,5° 16,2° 0,0°
1987 18,9° 9,9° 13,9° -2,3°
1986 20,0° 9,4° 14,6° -1,6°
1985 21,2° 11,8° 15,8° -0,4°
1984 22,3° 12,5° 17,1° 0,9°
1983 23,5° 11,5° 16,8° 0,6°
1982 27,5° 11,9° 17,5° 1,3°
1981 20,0° 11,9° 16,0° -0,2°
1980 22,6° 11,3° 16,5° 0,3°
1979 21,5° 10,7° 15,0° -1,2°
1978 25,7° 9,8° 16,2° 0,0°
1977 22,7° 10,8° 16,1° -0,1°
1976 24,2° 12,2° 17,8° 1,6°
1975 27,8° 14,0° 19,2° 3,0°
1974 20,1° 12,5° 15,9° -0,3°
1973 20,5° 9,3° 15,8° -0,4°
1972 20,4° 11,5° 15,9° -0,3°
1971 20,7° 11,0° 16,0° -0,2°
1970 23,2° 12,9° 16,7° 0,5°
1969 25,7° 13,2° 18,7° 2,5°
1968 23,7° 12,5° 17,2° 1,0°
1967 21,8° 12,2° 16,6° 0,4°
1966 20,5° 12,0° 15,5° -0,7°
1965 20,2° 10,2° 14,8° -1,4°
1964 22,2° 10,2° 15,5° -0,7°
1963 21,0° 12,6° 15,8° -0,4°
1962 19,8° 10,3° 14,3° -1,9°
1961 20,2° 11,3° 15,0° -1,2°
1960 25,0° 10,2° 16,0° -0,2°
1959 24,4° 10,2° 18,7° 2,5°
1958 20,7° 10,5° 15,5° -0,7°
1957 22,8° 11,0° 16,4° 0,2°
1956 19,5° 10,4° 14,5° -1,7°
1955 24,3° 12,4° 19,2° 3,0°
1954 20,0° 13,0° 15,9° -0,3°
1953 21,0° 10,4° 16,1° -0,1°
1952 19,1° 10,8° 15,7° -0,5°
1951 21,8° 11,3° 16,5° 0,3°
1950 23,2° 12,7° 17,4° 1,2°
1949 21,8° 9,9° 15,9° -0,3°
1948 24,4° 10,3° 16,5° 0,3°
1947 28,0° 13,9° 19,8° 3,6°
1946 20,3° 12,7° 16,0° -0,2°
1945 25,0° 12,8° 18,0° 1,8°
1944 23,7° 12,6° 18,2° 2,0°
1943 21,5° 9,9° 15,2° -1,0°
1942 20,6° 10,0° 15,6° -0,6°
1941 27,5° 9,4° 15,8° -0,4°
1940 22,7° 8,9° 15,3° -0,9°
1939 23,8° 13,8° 18,3° 2,1°
1938 25,1° 12,6° 18,3° 2,1°
1937 25,2° 13,7° 19,1° 2,9°
1936 22,5° 13,3° 17,2° 1,0°
1935 21,5° 11,7° 16,7° 0,5°
1934 23,7° 13,8° 17,2° 1,0°
1933 23,4° 12,7° 16,6° 0,4°
1932 22,2° 13,6° 17,2° 1,0°
1931 23,8° 9,3° 15,0° -1,2°
1930 21,2° 13,6° 17,1° 0,9°
1929 18,0° 11,5° 14,7° -1,5°
1928 19,5° 10,7° 14,9° -1,3°
1927 23,0° 13,1° 17,4° 1,2°
1926 22,1° 11,1° 17,1° 0,9°
1925 22,2° 11,7° 17,2° 1,0°
1924 22,1° 11,7° 16,0° -0,2°
1923 19,0° 10,8° 14,5° -1,7°
1922 18,8° 9,5° 14,6° -1,6°
1921 19,1° 7,4° 14,8° -1,4°
1920 20,0° 7,6° 14,6° -1,6°
1919 19,7° 10,2° 14,3° -1,9°
1918 21,4° 10,8° 16,3° 0,1°
1917 23,2° 13,4° 17,5° 1,3°
1916 19,4° 9,7° 15,3° -0,9°
1915 20,2° 10,0° 16,0° -0,2°
1914 21,1° 12,4° 17,1° 0,9°
1913 19,5° 11,0° 15,0° -1,2°
1912 20,9° 10,0° 15,3° -0,9°
1911 24,7° 11,0° 17,6° 1,4°
1910 22,3° 11,0° 16,4° 0,2°
1909 20,5° 9,4° 14,9° -1,3°
1908 21,8° 11,0° 16,3° 0,1°
1907 18,8° 8,8° 13,9° -2,3°
1906 25,1° 9,6° 15,9° -0,3°
1905 18,6° 9,4° 15,0° -1,2°
1904 21,0° 10,2° 15,8° -0,4°
1903 18,8° 10,2° 14,7° -1,5°
1902 18,0° 8,6° 13,4° -2,8°
1901 23,8° 12,7° 17,2° 1,0°
1900 20,4° 10,8° 16,4° 0,2°
1899 21,8° 10,2° 16,4° 0,2°
1898 18,6° 9,3° 14,5° -1,7°
1897 24,0° 13,0° 17,7° 1,5°
1896 20,2° 10,0° 15,5° -0,7°
1895 20,2° 10,4° 15,5° -0,7°
1894 21,0° 10,4° 15,4° -0,8°
1893 21,4° 8,5° 16,4° 0,2°
1892 20,0° 10,0° 15,1° -1,1°
1891 19,8° 9,8° 15,0° -1,2°
1890 20,2° 10,2° 15,2° -1,0°
1889 19,4° 10,2° 15,3° -0,9°
1888 19,0° 9,7° 14,5° -1,7°
1887 19,0° 10,5° 15,2° -1,0°
1886 19,0° 11,5° 15,4° -0,8°
1885 14,2° -2,0°
1884 17,0° 0,8°
1883 15,9° -0,3°
1882 16,5° 0,3°
1881 14,2° -2,0°
1880 19,0° 2,8°
1879 16,9° 0,7°
1878 17,2° 1,0°
1877 14,3° -1,9°
1876 16,3° 0,1°
1875 17,6° 1,4°
1874 14,5° -1,7°
1873 15,4° -0,8°
1872 15,7° -0,5°
1871 16,3° 0,1°
1870 16,7° 0,5°