Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 27,4° 16,4° 20,4° 3,9°
2017 23,5° 13,4° 17,1° 0,6°
2016 23,6° 12,0° 17,5° 1,0°
2015 21,7° 12,1° 16,1° -0,4°
2014 27,6° 12,7° 20,3° 3,8°
2013 23,9° 13,5° 18,1° 1,6°
2012 22,9° 12,8° 17,1° 0,6°
2011 24,2° 12,7° 17,7° 1,2°
2010 21,9° 12,4° 17,7° 1,2°
2009 24,6° 13,9° 17,9° 1,4°
2008 25,7° 11,9° 18,0° 1,5°
2007 20,5° 13,0° 16,1° -0,4°
2006 24,7° 14,7° 19,9° 3,4°
2005 25,6° 13,7° 18,4° 1,9°
2004 22,5° 13,4° 16,0° -0,5°
2003 27,2° 14,4° 18,9° 2,4°
2002 25,6° 12,4° 17,2° 0,7°
2001 27,0° 11,9° 17,8° 1,3°
2000 23,0° 11,9° 16,1° -0,4°
1999 24,2° 13,5° 17,8° 1,3°
1998 21,3° 12,4° 15,7° -0,8°
1997 25,4° 15,3° 19,3° 2,8°
1996 23,3° 10,7° 15,9° -0,6°
1995 25,6° 8,1° 17,0° 0,5°
1994 24,9° 13,2° 19,3° 2,8°
1993 18,9° 10,2° 14,7° -1,8°
1992 24,0° 10,5° 17,2° 0,7°
1991 24,3° 12,8° 17,6° 1,1°
1990 22,0° 12,5° 16,6° 0,1°
1989 22,9° 11,0° 17,0° 0,5°
1988 23,1° 13,4° 17,3° 0,8°
1987 22,5° 10,4° 15,9° -0,6°
1986 21,6° 12,0° 16,1° -0,4°
1985 22,6° 13,2° 16,6° 0,1°
1984 22,0° 11,8° 16,1° -0,4°
1983 27,5° 11,5° 17,9° 1,4°
1982 24,6° 12,5° 18,0° 1,5°
1981 22,4° 11,4° 16,4° -0,1°
1980 24,3° 13,9° 17,9° 1,4°
1979 20,0° 10,2° 15,6° -0,9°
1978 25,3° 11,2° 15,5° -1,0°
1977 27,0° 11,0° 16,2° -0,3°
1976 27,0° 11,7° 18,4° 1,9°
1975 22,0° 13,5° 17,3° 0,8°
1974 20,3° 11,3° 15,7° -0,8°
1973 28,0° 15,0° 18,7° 2,2°
1972 25,4° 13,5° 18,1° 1,6°
1971 25,0° 11,3° 16,8° 0,3°
1970 22,7° 11,0° 15,3° -1,2°
1969 25,4° 12,1° 16,6° 0,1°
1968 22,7° 12,0° 16,4° -0,1°
1967 22,4° 10,0° 16,7° 0,2°
1966 26,5° 12,9° 16,9° 0,4°
1965 22,6° 10,6° 14,9° -1,6°
1964 18,6° 9,5° 14,6° -1,9°
1963 21,4° 11,5° 15,8° -0,7°
1962 19,6° 10,6° 15,0° -1,5°
1961 20,6° 12,0° 16,2° -0,3°
1960 21,1° 8,1° 15,2° -1,3°
1959 25,5° 12,5° 18,5° 2,0°
1958 27,5° 11,5° 17,4° 0,9°
1957 25,0° 12,7° 17,4° 0,9°
1956 23,2° 12,6° 16,8° 0,3°
1955 28,0° 12,5° 20,0° 3,5°
1954 21,4° 11,5° 15,7° -0,8°
1953 27,0° 12,1° 17,1° 0,6°
1952 25,0° 11,3° 16,2° -0,3°
1951 20,2° 9,2° 15,7° -0,8°
1950 22,0° 11,0° 16,7° 0,2°
1949 26,6° 12,0° 18,7° 2,2°
1948 25,6° 9,2° 17,3° 0,8°
1947 24,9° 11,5° 18,3° 1,8°
1946 22,0° 12,7° 17,4° 0,9°
1945 26,4° 13,1° 18,2° 1,7°
1944 26,6° 12,6° 17,8° 1,3°
1943 24,6° 10,8° 17,0° 0,5°
1942 23,6° 10,3° 16,0° -0,5°
1941 27,1° 13,6° 18,9° 2,4°
1940 24,3° 11,7° 16,7° 0,2°
1939 21,5° 11,6° 16,1° -0,4°
1938 23,2° 12,1° 16,5° 0,0°
1937 25,3° 11,7° 18,1° 1,6°
1936 24,0° 6,7° 17,8° 1,3°
1935 24,1° 10,6° 17,7° 1,2°
1934 24,8° 12,2° 18,0° 1,5°
1933 27,5° 13,7° 18,7° 2,2°
1932 21,9° 12,6° 17,4° 0,9°
1931 23,0° 10,9° 15,8° -0,7°
1930 25,8° 12,6° 17,9° 1,4°
1929 20,2° 11,8° 16,1° -0,4°
1928 19,4° 10,6° 14,3° -2,2°
1927 25,0° 11,6° 18,2° 1,7°
1926 23,2° 12,6° 18,7° 2,2°
1925 26,0° 13,0° 19,8° 3,3°
1924 21,0° 9,8° 15,6° -0,9°
1923 21,6° 10,6° 16,0° -0,5°
1922 19,8° 9,8° 15,2° -1,3°
1921 23,3° 10,6° 16,1° -0,4°
1920 22,3° 11,4° 16,1° -0,4°
1919 24,2° 10,0° 17,9° 1,4°
1918 21,6° 11,0° 16,5° 0,0°
1917 22,0° 7,0° 16,2° -0,3°
1916 24,0° 13,0° 17,5° 1,0°
1915 19,2° 12,2° 15,2° -1,3°
1914 24,6° 12,4° 19,9° 3,4°
1913 24,2° 11,4° 17,0° 0,5°
1912 24,4° 12,4° 18,3° 1,8°
1911 24,2° 11,4° 17,1° 0,6°
1910 24,0° 11,1° 16,7° 0,2°
1909 23,1° 9,4° 15,6° -0,9°
1908 22,5° 11,2° 17,1° 0,6°
1907 23,8° 9,2° 15,0° -1,5°
1906 26,4° 9,6° 16,4° -0,1°
1905 23,2° 12,1° 17,8° 1,3°
1904 21,3° 9,8° 16,2° -0,3°
1903 23,2° 10,0° 15,7° -0,8°
1902 19,0° 10,2° 13,9° -2,6°
1901 27,4° 15,0° 20,6° 4,1°
1900 22,2° 9,2° 16,3° -0,2°
1899 12,5° 19,2° 2,7°
1898 21,6° 8,6° 14,9° -1,6°
1897 25,4° 11,2° 17,5° 1,0°
1896 23,6° 9,0° 18,1° 1,6°
1895 22,4° 10,9° 15,2° -1,3°
1894 26,8° 12,9° 17,7° 1,2°
1893 23,2° 11,2° 17,4° 0,9°
1892 23,4° 10,0° 16,3° -0,2°
1891 23,4° 11,8° 17,3° 0,8°
1890 18,8° 10,5° 14,6° -1,9°
1889 23,6° 11,3° 16,6° 0,1°
1888 22,0° 10,0° 16,3° -0,2°
1887 21,8° 8,7° 15,7° -0,8°
1886 22,0° 10,1° 15,6° -0,9°
1885 16,5° 0,0°
1884 17,5° 1,0°
1883 17,4° 0,9°
1882 16,9° 0,4°
1881 15,7° -0,8°
1880 16,6° 0,1°
1879 16,7° 0,2°
1878 16,5° 0,0°
1877 15,7° -0,8°
1876 16,7° 0,2°
1875 17,2° 0,7°
1874 16,4° -0,1°
1873 17,3° 0,8°
1872 18,7° 2,2°
1871 15,8° -0,7°
1870 16,8° 0,3°