Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 26,0° 4,1° 14,8° 4,8°
2017 19,0° 3,8° 11,0° 1,0°
2016 20,3° 5,8° 11,8° 1,8°
2015 15,0° 5,1° 9,7° -0,3°
2014 20,0° 4,0° 11,7° 1,7°
2013 20,6° 3,8° 11,1° 1,1°
2012 23,0° 2,9° 12,0° 2,0°
2011 16,8° 3,4° 11,1° 1,1°
2010 19,9° 2,0° 10,4° 0,4°
2009 19,6° 7,2° 11,9° 1,9°
2008 21,0° 5,0° 12,2° 2,2°
2007 16,0° 7,4° 10,5° 0,5°
2006 20,7° 6,1° 11,3° 1,3°
2005 15,7° 5,6° 9,7° -0,3°
2004 21,6° 6,0° 11,5° 1,5°
2003 18,6° 2,6° 9,8° -0,2°
2002 19,0° 6,8° 12,0° 2,0°
2001 17,6° 5,1° 11,0° 1,0°
2000 19,2° 6,7° 12,0° 2,0°
1999 17,0° 2,2° 9,3° -0,7°
1998 21,4° 6,0° 10,8° 0,8°
1997 16,3° 3,0° 9,0° -1,0°
1996 17,1° 1,8° 8,0° -2,0°
1995 18,3° 2,2° 9,1° -0,9°
1994 18,0° 5,1° 10,7° 0,7°
1993 21,0° 5,1° 12,5° 2,5°
1992 24,5° 4,6° 12,2° 2,2°
1991 16,1° 5,4° 9,9° -0,1°
1990 19,0° 6,0° 11,8° 1,8°
1989 17,7° 2,2° 10,7° 0,7°
1988 22,5° 5,3° 11,7° 1,7°
1987 17,4° 5,0° 9,1° -0,9°
1986 19,5° 4,8° 9,8° -0,2°
1985 18,4° 2,8° 10,3° 0,3°
1984 20,6° 4,0° 11,5° 1,5°
1983 16,5° 6,7° 10,1° 0,1°
1982 16,8° 3,5° 9,2° -0,8°
1981 21,5° 1,5° 11,0° 1,0°
1980 22,0° 4,4° 11,2° 1,2°
1979 16,5° 2,6° 7,8° -2,2°
1978 20,2° 2,4° 10,7° 0,7°
1977 19,0° 4,4° 10,3° 0,3°
1976 19,5° 4,0° 10,3° 0,3°
1975 18,1° 3,9° 10,4° 0,4°
1974 18,5° 2,8° 11,0° 1,0°
1973 17,0° 4,3° 9,6° -0,4°
1972 15,8° 0,8° 10,3° 0,3°
1971 21,4° 3,8° 10,2° 0,2°
1970 17,3° 4,2° 10,3° 0,3°
1969 18,0° 1,7° 9,0° -1,0°
1968 17,5° 3,6° 9,2° -0,8°
1967 18,7° 0,5° 8,7° -1,3°
1966 16,3° 3,1° 9,1° -0,9°
1965 15,2° 4,0° 8,9° -1,1°
1964 21,5° 4,8° 10,8° 0,8°
1963 21,2° 2,3° 9,4° -0,6°
1962 14,5° 3,6° 8,4° -1,6°
1961 17,3° 6,4° 10,4° 0,4°
1960 19,9° 2,0° 11,5° 1,5°
1959 20,0° 5,0° 11,3° 1,3°
1958 16,0° 4,0° 8,2° -1,8°
1957 15,8° 1,4° 8,5° -1,5°
1956 18,4° 3,9° 9,8° -0,2°
1955 19,5° 3,3° 7,8° -2,2°
1954 24,5° 3,1° 10,8° 0,8°
1953 17,4° 4,0° 10,1° 0,1°
1952 19,0° 4,2° 9,9° -0,1°
1951 17,5° 3,0° 9,2° -0,8°
1950 21,5° 6,0° 11,7° 1,7°
1949 20,4° 3,7° 10,6° 0,6°
1948 23,5° 1,4° 10,8° 0,8°
1947 21,2° 2,4° 12,5° 2,5°
1946 22,2° 5,1° 11,0° 1,0°
1945 15,7° 0,7° 9,4° -0,6°
1944 17,8° 1,6° 8,2° -1,8°
1943 19,6° 4,7° 10,7° 0,7°
1942 18,0° 0,1° 8,4° -1,6°
1941 23,2° 1,1° 8,7° -1,3°
1940 21,5° 4,0° 10,4° 0,4°
1939 17,6° 2,6° 10,0° 0,0°
1938 16,4° 1,7° 8,9° -1,1°
1937 16,0° 6,1° 10,5° 0,5°
1936 18,6° 5,6° 10,8° 0,8°
1935 19,3° 0,8° 8,9° -1,1°
1934 17,9° 3,8° 10,1° 0,1°
1933 20,2° 3,9° 9,5° -0,5°
1932 22,4° 2,5° 9,5° -0,5°
1931 17,4° 4,6° 9,2° -0,8°
1930 18,1° 3,9° 10,6° 0,6°
1929 19,7° -0,1° 8,5° -1,5°
1928 17,4° 1,5° 9,6° -0,4°
1927 15,0° 2,2° 7,2° -2,8°
1926 16,2° 3,8° 9,7° -0,3°
1925 16,8° 1,6° 9,8° -0,2°
1924 15,8° 2,7° 7,4° -2,6°
1923 15,4° 2,2° 7,7° -2,3°
1922 16,7° 1,8° 8,2° -1,8°
1921 17,2° 3,2° 10,8° 0,8°
1920 18,7° 4,6° 9,8° -0,2°
1919 21,4° 4,4° 11,8° 1,8°
1918 17,0° 2,2° 10,9° 0,9°
1917 18,4° -0,2° 8,5° -1,5°
1916 15,8° 1,6° 9,5° -0,5°
1915 16,0° 0,4° 8,6° -1,4°
1914 14,2° 0,8° 9,1° -0,9°
1913 16,5° 2,6° 10,8° 0,8°
1912 17,5° 3,2° 9,8° -0,2°
1911 21,3° 3,0° 11,7° 1,7°
1910 5,0° 10,9° 0,9°
1909 16,3° 0,4° 7,1° -2,9°
1908 22,2° 0,7° 8,4° -1,6°
1907 15,2° 1,8° 8,1° -1,9°
1906 18,4° 3,4° 9,7° -0,3°
1905 18,6° 2,7° 9,5° -0,5°
1904 16,6° 0,8° 8,3° -1,7°
1903 20,2° 2,8° 9,6° -0,4°
1902 14,4° 2,0° 7,4° -2,6°
1901 21,2° 5,0° 11,3° 1,3°
1900 16,0° 1,0° 7,6° -2,4°
1899 18,4° -1,4° 8,8° -1,2°
1898 16,6° 2,9° 8,2° -1,8°
1897 21,8° 1,0° 9,9° -0,1°
1896 18,2° 4,0° 11,2° 1,2°
1895 19,6° 4,6° 12,8° 2,8°
1894 14,8° 1,9° 8,4° -1,6°
1893 16,6° -0,5° 10,4° 0,4°
1892 14,8° 1,5° 8,3° -1,7°
1891 17,9° 3,2° 8,9° -1,1°
1890 18,6° 4,0° 11,7° 1,7°
1889 21,8° 6,2° 13,7° 3,7°
1888 18,2° 2,7° 8,1° -1,9°
1887 17,4° 4,0° 9,6° -0,4°
1886 15,2° 0,4° 8,8° -1,2°
1885 7,8° -2,2°
1884 8,9° -1,1°
1883 9,6° -0,4°
1882 10,0° 0,0°
1881 8,5° -1,5°
1880 9,2° -0,8°
1879 9,4° -0,6°
1878 9,8° -0,2°
1877 7,3° -2,7°
1876 8,2° -1,8°
1875 9,8° -0,2°
1874 8,1° -1,9°
1873 7,6° -2,4°
1872 9,8° -0,2°
1871 8,2° -1,8°
1870 9,4° -0,6°